Německé normy (DIN)

Normy DIN

Německé normy DIN

V programech společnosti Dlubal Software jsou integrovány následující německé normy DIN:

 • DIN 1055-100
  (kombinatorika)
 • DIN 1045-1
  (železobetonové konstrukce)
 • DIN 18800
  (ocelové konstrukce)
 • DIN 1052
  (dřevěné konstrukce)
 • DIN 4149
  (zemětřesení)

Normy DIN již pozbyly platnost, jsou však nutné pro případný přepočet stávajících konstrukcí. Pro nové stavby se v Německu používají Eurokódy.

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Projektování konstrukcí podle německých norem (DIN)

V Německu se konstrukce posuzují standardně podle Eurokódů a příslušných německých národních příloh (EN DIN). Prověření starších statických výpočtů však může vyžadovat práci s normami DIN, které již pozbyly platnosti. Produkty společnosti Dlubal Software proto obsahují následující normy DIN.

Integrované normy DIN

 1. Základní kombinace

  Automatické vytváření kombinací v programech RFEM a RSTAB

  V programech RFEMRSTAB lze automaticky vytvořit kombinace zatížení a výsledků podle následujících německých norem:

  • DIN 1055-100
  • DIN 1055-100 + DIN 1052
  • DIN 1052 (zjednodušená)
  • DIN 18800 

 2. Výztuž v 3D renderování

  Posouzení železobetonových prutů a ploch podle DIN 1045-1

  DIN 1045-1 für RFEM/RSTAB rozšiřuje různé moduly pro posouzení betonových konstrukcí o následující německé normy:

  • DIN 1045-1:2008-08
  • DIN 1045-1:1988-07
 3. 3D renderování výsledků posouzení v modulu RF-/STEEL

  Posouzení ocelových konstrukcí podle DIN 18800

  RF-/STEEL provádí analýzu napětí prutů a ploch podle německé normy DIN 18800.

 4. Posouzení dřevěné konstrukce podle DIN 1052

  Posouzení dřevěných konstrukcí podle DIN 1052

  RF-/TIMBER Pro provádí všechna charakteristická posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti, stabilitní analýzu a posouzení požární odolnosti dřevěných konstrukcí podle německé normy DIN 1052:2008‑12.

 5. Vlastní kmitání konstrukce bytového komplexu (C) www.rubner.com

  Posouzení seizmicity podle DIN 4149-1

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations umožňuje stanovení vlastních kmitání a tvarů kmitání.

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads generuje náhradní seizmická zatížení podle multimodální analýzy spektra odezvy. K posouzení se mimo jiné používají německé normy DIN 4149‑1:1981‑04 a DIN 4149‑1:2005‑04:

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete informace k normám, které jsou integrovány v produktech společnosti Dlubal Software?
Kontaktujte naši technickou podporu nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RFEM Železobetonové konstrukce
DIN 1045-1 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

RSTAB Železobetonové konstrukce
DIN 1045-1 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření modulů o posouzení železobetonu podle DIN 1045-1

RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy