Funkce programů

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

1 - 10 z 450

Seřadit podle:

 • Rozšířené zobrazení přetvoření ploch v navigátoru projektu - Výsledky programu RFEM

  Rozšířené zobrazení přetvoření v programu RFEM

  Nové

  001412

  RFEM

  Výsledky

  V navigátoru projektu - Výsledky programu RFEM a také v tabulce 4.0 si lze prohlédnout rozšířené zobrazení přetvoření prutů, ploch a těles (např. hlavních celkových přetvoření, srovnávacích celkových přetvoření atd.).

  Lze tak například zobrazit při plastickém posouzení přípojů s plošnými prvky rozhodující plastická přetvoření.

 • Export modelů z programu RFEM nebo RSTAB do formátu * .glb nebo * .glTF

  Tvorba 3D modelů glTF (formáty *.glb a *.glTF)

  Modely RFEM a RSTAB lze uložit jako 3D modely glTF (formáty *.glb a *.glTF), které pak lze zobrazovat, natáčet apod. ve 3D prohlížeči.

  3D modely glTF lze pomocí JavaScriptu zařadit na vlastní webové stránky (podobně jako modely ke stažení na Dlubal webových stránkách).

 • Aktivace průletového módu kamery v nabídce RFEMu

  Průletový mód kamery

  Režim zobrazení Průletový mód kamery umožňuje průlet modelem konstrukce v RFEMu nebo RSTABu. Směr a rychlost letu lze ovládat pomocí klávesnice. Průlet modelem konstrukce lze dále uložit jako video.

 • Materiálový model Ortotropní zdivo 2D

  Materiálový model Ortotropní zdivo 2D

  Materiálový model Ortotropní zdivo 2D je pružnoplastický model, který navíc umožňuje změkčení materiálu, a to i v odlišné míře ve směru lokální osy x a y dané plochy. Tento materiálový model je vhodný pro (nevyztužené) zděné stěny s namáháním v rovině stěny.

 • Účinný průřez za studena tvarovaného Z-profilu v programu SHAPE-THIN 9

  SHAPE-THIN | Průřezy tvarované za studena

  Program stanoví účinné průřezy za studena tvarovaných profilů podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5. Volitelně lze ověřit geometrické podmínky dle normy EN 1993-1-3, čl. 5.2.

  Účinky lokálního boulení desky se posuzují metodou redukovaných šířek a možné vybočení výztuh (tvarová nestabilita) se zohledňuje u vyztužených profilů podle EN 1993-1-3, čl. 5.5.

  Volitelně lze také provést iterační výpočet pro optimalizaci účinného průřezu.

  Účinné průřezy lze zobrazit graficky.

  V odborném příspěvku „Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3“ je podrobně popsán návrh profilů tvarovaných za studena v programu SHAPE-THIN a v modulu RF-/STEEL Cold-formed Sections

 • Aktivace posouzení průřezů tvarovaných za studena v modulu RF-/STEEL EC3

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Vstupní data

  001405

  Obecné

  Protože je rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections plně integrováno do modulu RF-/STEEL EC3, zadávají se údaje stejným způsobem jako pro obvyklé posouzení v tomto modulu. V Detailech je pouze potřeba v záložce Prvky tvarované za studena vybrat posouzení pro profily tvarované za studena.

 • Výsledky posouzení pro Z-průřez tvarovaný za studena v modulu RF-/STEEL EC3

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Výsledky

  001406

  Obecné

  Výsledky posouzení se zobrazí v modulu RF-/STEEL EC3 obvyklým způsobem.

  V příslušných výsledkových tabulkách jsou mimo jiné uvedeny účinné průřezové charakteristiky od normálové síly N, ohybového momentu My, ohybového momentu Mz, vnitřních sil a shrnutí posouzení.


 • RF-/STEEL Cold-Formed Sections | Základní vlastnosti

  001404

  Obecné

  • K dispozici pro L-, Z-, C-, U-, kloboukové a CL-profily tvarované za studena z databáze průřezů, stejně jako pro obecné za studena tvarované (neperforované) profily z programu SHAPE-THIN 9
  • Stanovení účinného průřezu se zohledněním lokálního a distorzního boulení
  • Posouzení mezního stavu únosnosti, stability a použitelnosti podle EN 1993-1-3
  • Posouzení lokálních příčných sil na nevyztužené stojiny
  • K dispozici pro všechny národní přílohy v modulu RF-/STEEL EC3
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu  se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
 • CADS Footfall Analysis | Řešení

  Analýza odezvy kroků na nepravidelných podlažích nebo různých typech schodišť vyžaduje komplexní výpočet. Při analýze odezvy kroků, při níž se stanoví úroveň vibrací v každém místě na podlaží, se vychází z modelu RFEM a z výsledků modální analýzy v modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations. Správné posouzení dynamického chování podlaží vyžaduje přesnou metodu analýzy.

  Program nabízí nejaktuálnější analytické postupy. Uživatel může volit mezi dvěma nejpoužívanějšími výpočetními metodami: takzvanou Concrete Centre Method (CCIP-016) a Steel Construction Institute Method (P354).

 • Obrázek 01

  CADS Footfall Analysis | Výsledky

  • Celkové maximální součinitele odezvy a kritické uzly
  • Rezonanční analýza (maximální součinitel odezvy, efektivní (kvadratický průměr) zrychlení, kritický uzel, kritická frekvence)
  • Přechodová (pulzní) analýza (maximální součinitel odezvy, maximální zrychlení/rychlost, efektivní (kvadratický průměr) zrychlení/rychlost, kritický uzel, kritická frekvence)
  • Hodnoty dávky vibrací pro rezonanční i přechodovou analýzu

  Grafy
  • Faktor odezvy vs. frekvence chůze
  • Podílející se hmoty vs. vlastní tvary
  • Časový průběh rychlosti

1 - 10 z 450

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„“Myslím, že program je tak výkonný a všestranný, že si uživatelé opravdu cení jeho výkonu, jakmile se ho naučí používat.”“

Skvělé funkce

„Používám programy společnosti Dlubal Software již asi rok a stále mě příjemně překvapuje množství funkcí, které nabízejí. Především pak schopnost těchto programů zvládat i neobvyklé úlohy a posouzení. Programy Dlubal Software přesně odpovídají požadavkům, které vyplývají z mojí každodenní práce.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.