Funkce programů

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení podle [1]

  Vetknutý sloup v modulu RF-/JOINTS Steel – Column Base

  Při statickém posouzení konstrukce se nepočítají a nevyhodnocují pouze vnitřní síly a deformace. Je také třeba zajistit, aby se síly a momenty v konstrukci spolehlivě přenášely dále do základů. V nabídce programů společnosti Dlubal Software najdeme řadu modulů, které umožňují posoudit spoje v ocelových i dřevěných konstrukcích. Přídavný modul RF‑/JOINTS Steel – Column Base slouží k posouzení patek kloubově uložených nebo vetknutých ocelových sloupů. Patní desky sloupů lze přitom navrhnout s výztuhami či bez výztuh.

 2. Obr. 01 - Návrhová posouvající síla na okraji a v rohu stěny

  Výpočet zatížení pro protlačení na okrajích a v rozích stěn v modulu RF-PUNCH Pro

  V přídavném modulu RF‑PUNCH Pro lze mimo jiné posuzovat stropy a základové (podkladní) desky na protlačení na okrajích a v rozích stěn.

 3. Obr. 01 – Parametry žebra ve 3D

  Průvlaky, žebra, deskové nosníky: modelování a výpočet vnitřních sil

  V železobetonových stavbách se často uplatňují průvlaky nebo případně deskové nosníky. Zatímco dříve se průvlak modeloval a počítal například jako pevná podpora a zjištěné podporové reakce se pak uvažovaly na samostatném prutovém systému s průřezem deskového nosníku, nabízí program RFEM jako jeden z komplexních programů pro výpočty metodou konečných prvků možnost zohlednit konstrukci jako celek, a posoudit ji tak přesněji.

 4. Obr. 01 – Lokální účinky přenosu zatížení

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 3

  Jako alternativní řešení k metodě náhradního prutu, které si v následujícím příspěvku také předvedeme, se nabízí možnost vypočítat vnitřní síly stěny náchylné k vybočení podle teorie druhého řádu se zohledněním imperfekcí. Následně se průřez posoudí na ohyb a tlak.

 5. Obr. 01 - Skladba vrstev s tuhostními a pevnostními charakteristikami

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 2

  V tomto příspěvku předvedeme posouzení metodou náhradního prutu podle [1], kap. 6.3.2 na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva z 1. dílu článku, které hrozí při vzpěru vybočení. Posouzení na vzpěr přitom provedeme jako posouzení napětí v tlaku s redukovanou pevností v tlaku. Pro toto posouzení vypočítáme součinitel vzpěrnosti kc, který závisí především na štíhlosti konstrukčního prvku a způsobu uložení.

 6. Obr. 01 – Diskretizace v oblasti vrtaného otvoru

  Modelování bodově podepřených skel 2

  Jak jsme uvedli v první části našeho příspěvku, dovoluje aktuální norma DIN 18008‑3 při návrhu skleněných konstrukcí modelovat bodové podepření skleněných dílců metodou konečných prvků, a posoudit je tímto způsobem na dostatečnou únosnost. Pravidla, jak přitom postupovat, najdeme v příloze B normy [1].

 7. Obr. 01 - Základní tvary membránových konstrukcí

  Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů

  Membránové konstrukce během projekční činnosti vyžadují speciální přístup, který respektuje jejich odlišnost od konvenčních staveb. Nedílnou součástí navrhování těchto staveb je proces hledání vhodných předepjatých tvarů a generování střihových vzorů. Text stručně popisuje dva zásadní procesy při navrhování membránových konstrukcí. Záměrem je přiblížit jejich fyzikální povahu a demonstrovat jednotlivá tvrzení doprovodnými příklady.

 8. Obr. 01 - Vidlicově uložený nosník se spojitým zatížením [3]

  Posouzení lepených lamelových nosníků na kroucení

  Velkorozponové nosníky z lepeného lamelového dřeva bývají většinou podepřeny na svých koncích železobetonovým sloupem s vidlicovým uložením.

 9. Obr. 01 - Konstrukce

  Rozhraní COM ve VBA 3: Vytvoření prutu 2

  V druhé části článku této série jsme si na příkladu prutu ukázali vytváření a úpravu prvků. Nyní ve třetí části znovu použijeme tyto jádrové prvky a vytvoříme uzlové podpory, zatížení, zatěžovací stavy, kombinace zatížení a kombinace výsledků. Rozšíříme tak model, který jsme vytvořili v druhém příspěvku. Prvky z první části ani druhé části článku se tak již znovu nebudeme blíže zabývat.

 10. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

  Posouzení štíhlých ocelových průřezů a použití oceli s vyšší pevností v modulu RF-/STEEL EC3

  V našem příspěvku posoudíme na rovinný vzpěr níže znázorněné ocelové sloupy, na které působí uvedené zatížení. Pro sloupy jsme použili čtvercové duté průřezy. Cílem je posoudit hospodárnost řešení, případně zhodnotit použití oceli vyšší pevnosti.

1 - 10 z 800

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“