Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. RWIND Simulation | Základní vlastnosti

  Nové

  001393

  Obecné

  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import modelu z programu RFEM/RSTAB nebo ze souborů STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 2. Základní údaje pro generování zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB

  RWIND Simulation | Vstupní data

  Nové

  001394

  Obecné

  Pro modelování těles v programu RWIND Simulation je v programu RFEM/RSTAB k dispozici speciální rozhraní. V něm se zadají posuzované směry větru nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu a dále také profil větru v závislosti na výšce s přihlédnutím k příslušné normě. Na základě těchto údajů a globálně uložených parametrů vzdušných proudů, vlastností modelů turbulence a iteračních parametrů se stanoví vlastní zatěžovací stavy pro nastavené úhly. Tyto zatěžovací stavy lze částečně upravovat a rozšiřovat v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation o modely terénu nebo okolní krajiny z vektorových grafických souborů STL.

  Program RWIND Simulation můžeme ovládat také ručně bez speciálního rozhraní v programu RFEM/RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Simulation na základě importované vektorové grafiky ze souboru STL. Profil větru závislý na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění lze zadat přímo v programu RWIND Simulation.

 3. Zohlednění modelů terénu v programu RWIND Simulation © www.sta-con.cz

  RWIND Simulation | Výpočet

  Nové

  001395

  Obecné

  Program RWIND Simulation slouží k simulaci zadaných těles i s jejich okolím v numerickém aerodynamickém tunelu na základě profilu větru proměnného s výškou.

  Ve 3D prostředí programu RWIND Simulation se zadá libovolná oblast ve tvaru kvádru kolem definovaných těles ve větrném tunelu se vstupní oblastí a protilehlou výstupní oblastí vzdušného proudu. V oblasti vstupu vzdušného proudu se zohledňuje profil větru v závislosti na výšce.

  K diskretizaci tuhého povrchu těles program standardně vytvoří síť na tělesech pomocí funkce „Shrinkwrap“. Tato síť působí jako „vzduchotěsný“ obal, který zajistí, aby proudění a aerodynamiku těles neovlivňovaly případné štěrbiny v původním modelu. Rovnice zákonů zachování pro stanovení 3D proudění vzduchu okolo těles program diskretizuje pomocí adaptivní, směrem k tělesům stále jemnější sítě. Na základě vytvořené sítě následně program řeší úlohu proudění v daném větrném tunelu pomocí volně dostupného řešiče OpenFOAM metodou konečných objemů (MKO, anglicky FVM).

 4. Zobrazení rozdělení zatížení v programu RFEM

  RWIND Simulation | Výstup

  Nové

  001396

  Obecné

  Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM/RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB. Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

  Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

  • Tlak na povrchu tělesa
  • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
  • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
  • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
  • Linie proudění kolem geometrie tělesa
  • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
  • Průběh konvergence
  • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

  Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

  Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

 5. Funkce „Zobrazit tvar“ v místní nabídce

  Automatické předběžné hledání tvaru (form-finding) membránových ploch

  Pokud v místní nabídce aktivujeme volbu „Zobrazit tvar“, proběhne v případě konstrukčních změn membránových ploch před vlastním statickým výpočtem automaticky proces form-finding. Vychází se přitom z uložených vlastností. Tento interaktivní grafický režim je založen na metodě hustoty síly.

 6. Volba při exportu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“

  Aktualizace modelu Revit

  Přímé rozhraní k aplikaci Revit umožňuje aktualizovat model Revit v souladu se změnami v programu RFEM nebo RSTAB. V závislosti na provedených úpravách se musí objekty Revit případně znovu vygenerovat (smazat a následně opět generovat). Při tomto novém generování se vychází z modelu RFEM nebo RSTAB.

  Pokud si nové generování objektů nepřejeme, můžeme aktivovat volbu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“. V takovém případě se upraví pouze tyto vlastnosti objektů. Změny, které se netýkají materiálu, tloušťky ploch nebo průřezu, se ovšem nezohlední.

 7. Zadání excentricity pro zatížení na prut

  Excentricita pro zatížení na prut

  Nové

  001391

  RFEM Výpočet

  U zatížení na prut typu „Síla“ můžeme definovat excentricity. Hodnoty excentricit zatížení můžeme vkládat buď absolutně nebo relativně.

  Při použití analýzy velkých deformací se doporučuje zvážit všechny účinky excentrického zatížení.

 8. Definování 2 vrstev sítě konečných prvků pro jeden plynový těleso

  Zohlednění tuhosti plynových těles v nelineární analýze historie času

  Tuhost plynu dána ideálním plynovodem pV = nRT lze vzít v úvahu při nelineární dynamické analýze.

  Pro výpočet plynů lze uvést i časové a časové průběhy jak pro explicitní analýzu, tak pro nelineární implicitní Newmarkovu analýzu. Pro správné chování plynu je třeba zadat alespoň dvě vrstvy KP pro tělesa plynu.

 9. Grafické a tabulkové zobrazení sil liniového uvolnění

  Zobrazení sil a deformací kloubů a uvolnění

  001378

  RFEM Výsledky

  Program RFEM nabízí následující tabulky pro zobrazení sil a deformací v kloubech a uvolněních:

  • 4.45 Liniové klouby - deformace
  • 4.46 Liniové klouby - síly
  • 4.47 Klouby na koncích prutu - deformace
  • 4.48 Klouby na koncích prutu - síly
  • 4.49 Uzlová uvolnění - deformace
  • 4.50 Uzlová uvolnění - síly
  • 4.51 Liniová uvolnění - deformace
  • 4.52 Liniová uvolnění - síly

  Tabulky mohou být zobrazeny v tiskovém protokolu. K tomu je možné výsledky liniových kloubů a uvolnění zobrazit graficky. Všechna nastavení zobrazení je možné nastavit v navigátoru Výsledky.

 10. Export výztuže z programu RFEM/RSTAB (nahoře) do programu Revit (dole)

  Export výztuže do programu Autodesk Revit

  Rozvržení výztuže z přídavného modulu RF-/CONCRETE Members je možné exportovat do programu Autodesk Revit. V tuto chvíli je možné vyztužovat obdélníkové a kruhové průřezy. Vyztužení lze poté upravit v programu Revit.

1 - 10 z 445

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.