Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

 1. Grafické zobrazení odezvy

  Řešení

  Výpočet nepravidelností na nepravidelných podlažích a schodištích jakéhokoli typu komplikuje výpočet. Footflow Analysis používá model RFEM a výsledky modální analýzy v modulu RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations k předpovídání hladin vibrací na všech místech na stropě. Pro přesnější posouzení dynamického chování stropu je nezbytná přísná analýza.

  Software zahrnuje nejaktuálnější analytické postupy, které uživateli umožňují volit mezi dvěma nejpoužívanějšími dostupnými výpočetními metodami, a to konkrétně metodu výpočtu betonového středu (CCIP-016) a metodu ocelového konstrukce (P354).

 2. Vstup pro analýzu

  Základní vlastnosti

  • Footfall Analysis navazuje na RFEM , z něhož vychází geometrie modelu, a uživatel nemusí vytvářet další model speciálně pro analýzu footfall
  • Umožňuje uživateli analyzovat jakýkoli typ konstrukce pro analýzu kroků bez ohledu na tvar, materiál nebo použití
  • Rychlé a přesné předpovídání rezonančních a impulsních (přechodných) reakcí
  • Souhrnné měření hladin kmitání - VDV analýza
  • Intuitivní výstup, který umožňuje hospodárně informovat o zlepšení kritických oblastí
  • Posouzení mezních hodnot úspěšnosti/neúčinností v souladu s normami BS 6472 a ISO 10137
  • Volba budících sil: CCIP-016, SCI P354, AISC DG11 pro podlahy a schody
  • Kmitočtové vážení (BS 6841)
  • Rychlé posouzení celého modelu nebo určitých oblastí
  • Analýza dávek vibrací (VDV)
  • Upravte minimální a maximální frekvenci chůze a hmotnost chodce
  • Uživatelské hodnoty tlumení
  • Měnit počet kroků pro výpočet rezonanční odezvy, uživatelských vstupů nebo softwaru
  • Mezní hodnota reakce na prostředí na základě BS 6472 a ISO 10137
 3. Aktivovaná možnost zobrazení: Topologie na tvaru form-findingu

  Znázornění topologie na přetvořené konstrukci

  Aktivovaná volba „Topologie na tvaru form-findingu“ v navigátoru projektu Zobrazit slouží k optimalizovanému zobrazení modelu na základě geometrie form-findingu. V takovém případě se například zatížení zobrazí ve vztahu k přetvořené konstrukci.

 4. Zobrazení rozdělení zatížení v programu RFEM

  RWIND Simulation | Převod zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB

  Nové

  001403

  Obecné

  Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM nebo RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB.

  Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND-Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

 5. RWIND Simulation | Základní vlastnosti

  Nové

  001393

  Obecné

  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí softwarového balíčkuOpenFOAM®
  • Přímý import modelu z programu RFEM či RSTAB nebo ze souborů STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické znázornění linií proudění
  • Animace linií proudění (možnost vytvořit video)
 6. Základní údaje pro generování zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB

  RWIND Simulation | Vstupní data

  Nové

  001394

  Obecné

  Pro modelování těles v programu RWIND Simulation je v programech RFEM a RSTAB k dispozici speciální rozhraní. V něm se zadají posuzované směry větru nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu a dále také profil větru v závislosti na výšce s přihlédnutím k příslušné normě. Na základě těchto údajů a globálně uložených parametrů vzdušných proudů, vlastností modelů turbulence a iteračních parametrů se stanoví vlastní zatěžovací stavy pro nastavené úhly. Tyto zatěžovací stavy lze částečně upravovat a rozšiřovat v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation o modely terénu nebo okolní krajiny z vektorových grafických souborů STL.

  Program RWIND Simulation můžeme ovládat také ručně bez speciálního rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Simulation na základě importovaných souborů STL a VTP. Profil větru závislý na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění lze zadat přímo v programu RWIND Simulation.

 7. Zohlednění modelů terénu v programu RWIND Simulation © www.sta-con.cz

  RWIND Simulation | Výpočet

  Nové

  001395

  Obecné

  RWIND Simulation používá numerický model CFD (Computational Fluid Dynamics) pro stanovení proudění vzduchu okolo objektů pomocí digitálního aerodynamického tunelu. Na základě simulace se vygenerují specifická zatížení větrem pro RFEM nebo RSTAB.

  Pro simulaci se používá 3D síť konečných objemů. RWIND Simulation vytvoří síť automaticky. Přitom lze velmi snadno nastavením několika parametrů ovlivnit celkovou hustotu sítě i lokální zahuštění na modelu. Pro výpočet vzdušných proudů a plošných tlaků na modelu se používá numerický řešič pro nestlačitelné turbulentní proudění. Výsledky se následně extrapolují na modelu konstrukce. Program RWIND Simulation je navržen tak, aby bylo možné použít různé numerické řešiče.

  V současné době doporučujeme softwarový balíček OpenFOAM ®, který vykazoval v našich testech velmi dobré výsledky a který navíc představuje velmi rozšířený nástroj pro CFD simulace. Na vývoji alternativních numerických řešičů se pracuje.

 8. Linie proudění v programu RWIND Simulation

  RWIND Simulation | Výstup

  Nové

  001396

  Obecné

  Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM nebo RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

  • Tlak na povrchu tělesa
  • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
  • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
  • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
  • Linie proudění kolem geometrie tělesa
  • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
  • Průběh konvergence
  • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

  Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

  Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

 9. Funkce „Zobrazit tvar“ v místní nabídce

  Automatické předběžné hledání tvaru (form-finding) membránových ploch

  Pokud v místní nabídce aktivujeme volbu „Zobrazit tvar“, proběhne v případě konstrukčních změn membránových ploch před vlastním statickým výpočtem automaticky proces form-finding. Vychází se přitom z uložených vlastností. Tento interaktivní grafický režim je založen na metodě hustoty síly.

 10. Volba při exportu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“

  Aktualizace modelu Revit

  Přímé rozhraní k aplikaci Revit umožňuje aktualizovat model Revit v souladu se změnami v programu RFEM nebo RSTAB. V závislosti na provedených úpravách se musí objekty Revit případně znovu vygenerovat (smazat a následně opět generovat). Při tomto novém generování se vychází z modelu RFEM nebo RSTAB.

  Pokud si nové generování objektů nepřejeme, můžeme aktivovat volbu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“. V takovém případě se upraví pouze tyto vlastnosti objektů. Změny, které se netýkají materiálu, tloušťky ploch nebo průřezu, se ovšem nezohlední.

1 - 10 z 441

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.