Funkce programů

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 01 – Diskretizace v oblasti vrtaného otvoru

  Modelování bodově podepřených skel 2

  Jak jsme uvedli v první části našeho příspěvku, dovoluje aktuální norma DIN 18008‑3 při návrhu skleněných konstrukcí modelovat bodové podepření skleněných dílců metodou konečných prvků, a posoudit je tímto způsobem na dostatečnou únosnost. Pravidla, jak přitom postupovat, najdeme v příloze B normy [1].

 2. Obr. 01 - Základní tvary membránových konstrukcí

  Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů

  Membránové konstrukce během projekční činnosti vyžadují speciální přístup, který respektuje jejich odlišnost od konvenčních staveb. Nedílnou součástí navrhování těchto staveb je proces hledání vhodných předepjatých tvarů a generování střihových vzorů. Text stručně popisuje dva zásadní procesy při navrhování membránových konstrukcí. Záměrem je přiblížit jejich fyzikální povahu a demonstrovat jednotlivá tvrzení doprovodnými příklady.

 3. Obr. 01 - Oblast působení

  Použití výsledkového prutu v programu RFEM

  Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

 4. Obr. 1 - Modely

  Modelování patní desky s uvážením ohybu desky a realistického rozdělení síly v kotvách (nelineární model)

  Při návrhu pat sloupů se k ukotvení často používají vysoce výkonné kotvy. Modelování si v našem příspěvku ukážeme na několika různých modelech, které také vyhodnotíme.

 5. Obr. 01 – Redukce budovy na konzolovou konstrukci. Jednotlivé hmotné body představují podlaží. Vychýlení vlivem tlakových osových sil znázorněné na obrázku (a) se přepočítá (b) na ekvivalentní točivé momenty, případně posouvající síly [2].

  Zohlednění účinků druhého řádu při dynamické analýze

  Podle normy EN 1998‑1, čl. 2.2.2 a 4.4.2.2 [1] se mají při posouzení v mezním stavu únosnosti uvažovat ve výpočtu účinky druhého řádu (P‑Δ účinky). Tyto účinky můžeme zanedbat, pokud je součinitel citlivosti na mezipodlažní posun θ menší než 0,1.

 6. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

  Posouzení prostého nosníku s náběhem podle Eurokódu 3

  V následujícím příspěvku posoudíme prostý nosník namáhaný na ohyb a tlak v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 podle EN 1993‑1‑1. Nosník má průřez s náběhem, a jako nestejnoměrný konstrukční prvek je ho tudíž třeba posoudit obecnou metodou podle článku 6.3.4 normy EN 1993‑1‑1 anebo podle teorie druhého řádu. Obě možnosti nyní prověříme a porovnáme.

 7. Obr. 01 - nx

  Posouzení stěnových nosníků v programu RFEM

  Při výpočtu konstrukčních prvků železobetonových konstrukcí je třeba často posuzovat stěnové nosníky. Řeší se jimi hlavně překlady nad okny a dveřmi, průvlaky či podvlaky, spojení odskoků stropních desek a rámové systémy. Pokud je modelujeme v programu RFEM jako plochy, budou při výsledném vyhodnocení nutné výztuže zapotřebí další kroky.

 8. Obr. 01 - Celý model

  Srovnání plastického výpočtu (skořepinový model) s nelineárním modelem prutu

  V následujícím příkladu porovnáme v programu RFEM skořepinový model s jednoduchým modelem prutu. Skořepinový model bude přitom představovat nosník rozložený na plochy, který při zadání okrajových podmínek modelujeme jako oboustranně vetknutý. Jedná se tak o staticky neurčitý systém, v kterém se při přetížení vytvoří plastické klouby. Tento model pak porovnáme s modelem prutu, u kterého zadáme stejné okrajové podmínky jako u skořepinového modelu.

 9. Vyhodnocení lokálních a globálních vlastních tvarů v modulu RSBUCK pro stanovení délky náhradního prutu

  Pokud se má provést posouzení stability prutů metodou náhradního prutu, při kterém se uvažují vnitřní síly podle teorie I. řádu, je velmi důležité stanovit rozhodující délku náhradního prutu.

 10. Obr. 01 - Konstrukce a její rozměry

  Modelování bodově podepřených skel 1

  Transparentnost skla je důvod, proč tento materiál nesmí chybět v žádné stavbě. Vedle typických oblastí použití, jakou jsou například okna, se sklo stále častěji používá i u přístřešků, fasád nebo také jako výplň u schodů. Projektanti přitom pochopitelně často počítají s velmi vysokou transparentností u upevňovacích systémů skleněných tabulí. Zde se uplatňují takzvané bodové držáky pro skleněné tabule.

1 - 10 z 788

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“