Funkce programů

Vyhledávání


Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Volba při exportu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“

  Aktualizace modelu Revit

  Přímé rozhraní k aplikaci Revit umožňuje aktualizovat model Revit v souladu se změnami v programu RFEM nebo RSTAB. V závislosti na provedených úpravách se musí objekty Revit případně znovu vygenerovat (smazat a následně opět generovat). Při tomto novém generování se vychází z modelu RFEM nebo RSTAB.

  Pokud si nové generování objektů nepřejeme, můžeme aktivovat volbu „Aktualizovat pouze materiály, tloušťky a průřezy“. V takovém případě se upraví pouze tyto vlastnosti objektů. Změny, které se netýkají materiálu, tloušťky ploch nebo průřezu, se ovšem nezohlední.

 2. Zadání excentricity pro zatížení na prut

  Excentricita pro zatížení na prut

  Nové

  001391

  RFEM Výpočet

  U zatížení na prut typu "Síla" můžeme definovat excentricity. Hodnoty excentricit zatížení můžeme vkládat buď absolutně nebo relativně.

  Při použití analýzy velkých deformací se doporučuje zvážit všechny účinky excentrického zatížení.

 3. Posouzení tuhosti objemu plynu v nelineární časové analýze

  V nelineární dynamické analýze lze vzít v úvahu tuhost plynu danou zákonem pV = nRT.

  Výpočet plynu je k dispozici pro akcelerogramy a časové diagramy pro explicitní analýzu i nelineární implicitní analýzu Newmark. Aby bylo možné zachytit chování plynu správně, měly by být pro objem plynu definovány alespoň dvě vrstvy FE.

 4. Grafické a tabulkové zobrazení sil liniového uvolnění

  Zobrazení sil a deformací kloubů a uvolnění

  Nové

  001378

  RFEM Výsledky

  Program RFEM nabízí následující tabulky pro zobrazení sil a deformací v kloubech a uvolněních:

  • 4.45 Liniové klouby - deformace
  • 4.46 Liniové klouby - síly
  • 4.47 Klouby na koncích prutu - deformace
  • 4.48 Klouby na koncích prutu - síly
  • 4.49 Uzlová uvolnění - deformace
  • 4.50 Uzlová uvolnění - síly
  • 4.51 Liniová uvolnění - deformace
  • 4.52 Liniová uvolnění - síly

  Tabulky mohou být zobrazené v tiskovém protokolu. K tomu je možné výsledky liniových kloubů a uvolnění zobrazit graficky. Všechna nastavení zobrazení je možné nastavit v navigátoru Výsledky.

 5. Export výztuže z programu RFEM/RSTAB (nahoře) do programu Revit (dole)

  Export výztuže do programu Autodesk Revit

  Rozvržení výztuže z přídavného modulu RF-/CONCRETE Members je možné exportovat do programu Autodesk Revit. V tuto chvíli je možné vyztužovat obdélníkové a kruhové průřezy. Vyztužení lze poté upravit v programu Revit.
 6. Základní vlastnosti

  • Převzetí výsledků z programu RSTAB
  • Integrované databáze materiálů a průřezů
  • Rozšíření modulu EC2 for RSTAB umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   •  NBN EN 1992-1-1/NA:2010, EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
   •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   •  NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   •  NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Volitelné přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti a redukčních součinitelů, omezení výšky tlakové zóny, materiálových vlastností a krycí betonové vrstvy
  • Stanovení podélné, smykové a  torzní výztuže
  • Posouzení prutů s náběhy
  • Optimalizace průřezů
  • Znázornění minimální a tlakové výztuže
  • Stanovení návrhu upravitelné výztuže
  • Posouzení šířky trhlin s možností zvětšení nutné výztuže pro zachování definovaných mezních hodnot
  • Nelineární výpočet s ohledem na průřezy s trhlinami (pro EN 1992-1-1:2004 a DIN 1045-1:2008)
  • Zohlednění tahového zpevnění
  • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
  • Deformace průřezů s trhlinami (stav II)
  • Grafické znázornění všech průběhů výsledků
  • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2; posouzení požární odolnosti stojek
 7. Základní vlastnosti

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB včetně převzetí údajů o geometrii a zatěžovacích stavech
  • Automatický výběr prutů pro posouzení podle zadaných kritérií (například pouze svislé pruty)
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM/RSTAB umožňuje posouzení tlačených prvků ze železobetonu podle metody založené na jmenovité křivosti v souladu s EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010; EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Volitelné zohlednění dotvarování betonu
  • Stanovení vzpěrných délek a štíhlostí podle stupně vetknutí sloupů pomocí diagramu
  • Automatické určení normální a nežádoucí excentricity podle dodatečné návrhové excentricity na základě analýzy druhého řádu
  • Posouzení monolitických konstrukcí a prefabrikovaných dílců
  • Standardní posouzení železobetonu
  • Stanovení vnitřních sil podle lineární statické analýzy a analýzy druhého řádu
  • Analýza rozhodujících návrhových míst podél sloupu v důsledku působících zatížení
  • Výpočet požadované podélné a třmínkové výztuže
  • Posouzení požární odolnosti podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2; posouzení požární odolnosti stojek
  • Posouzení požární odolnosti s volitelnou možností podélné výztuže podle DIN 4102-22:2004 nebo DIN 4102-4:2004, tabuka 31
  • Grafické znázornění podélné a třmínkové výztuže v 3D renderování
  • Souhrn návrhového využití včetně všech detailů posouzení
  • Grafické znázornění významných detailů posouzení v pracovním okně programu RFEM/RSTAB
 8. Základní vlastnosti

  • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
  • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
   •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
  • Posouzení protlačení na sloupech, koncích stěny či na rozích stěny
  • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
  • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
  • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
  • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
  • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
  • Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
  • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
  • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
  • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
  • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
  • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
  • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podelné výztuže
  • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
  • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
 9. Zadání základních údajů

  Základní vlastnosti

  • V modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhovat tyto typy základů:
   • Základová patka (vyztužená i nevyztužená)
   • Kalichový základ s hladkou vnitřní stranou kalichu
   • Kalichový základ s hrubou vnitřní stranou kalichu
   • Blokový základ s hladkou vnitřní stranou
   • Blokový základ s hrubou vnitřní stranou
  • Posouzení podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1
  • Pro Eurokód 2 a Eurokód 7 jsou k dispozici tyto národní přílohy:
   •  Česká republika: ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 a 1997-1-/NA:2006-09
   •  Slovensko: STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 a 1997-1/NA:2005-10
   • Belarus Bělorusko: TKP EN 1992-1-1:2009 a 1997-1:2009
   • Bulgaria Bulharsko: BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 a 1997-1:2005/NA:2012
   •  Dánsko: DK EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Finsko: SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 a 1997-1/NA:2004-01
   •  Francie: NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 a 1997-1/NA:2006-09
   •  Itálie: UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 a 1997-1/NA:2005-05
   • Cyprus Kypr: CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 a 1997-1/NA:2004
   •  Německo: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 a 1997-1/NA:2010-12
   •  Nizozemsko: NEN EN 1992-1 C2:2011/NB:2016 a NEN EN 1997‑1 C1:2012/NB:2012
   •  Polsko: PN EN 1992-1-1/NA:2010 a 1997-1/NA:2005-05
   •  Rakousko: ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 a 1997-1:2007-11
   •  Slovinsko: SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 a 1997-1/NA:2006-03
   •  Španělsko: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1:2010
   • United Kingdom Velká Británie: BS EN 1992-1-1/NA:2005 a 1997-1:2004

  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

  • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení na základě zatěžovacích stavů
  • Možnost zadání dodatečných podporových sil
  • Návrh výztuže horní a dolní desky základu s ohledem na vhodnou kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže
  • Možnost individuálních úprav navržené výztuže
  • Zobrazení výztuže základu v podrobných výkresech
  • Tabulkové a grafické znázornění výsledků
  • Vizuální zobrazení základu včetně sloupu a výztuže ve 3D renderování
 10. Základní vlastnosti

  • Návrh konců prutů, prutů, uzlových podpěr, uzlů a ploch
  • Posouzení specifických návrhových ploch
  • Kontrola rozměrů průřezu
  • Konstrukce podle EN 1995-1-1 (Evropská norma pro dřevo) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI / AWC - NDS 2015 (US Standard)
  • Konstrukce různých materiálů, jako je ocel, beton, atd. Možná
  • Žádný závazný vztah ke specifickým normám
  • Rozšiřitelná databáze obsahuje spojovací prvky pro dřevo (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP, PITZL) a ocel (standardizované spoje pro ocelové konstrukce dle EC 3, M-connect, PFEIFER, TG technologie)
  • Mezní únosnosti dřevěných trámů od firmy STEICO a Metsä Wood v databázi
  • Připojení k MS Excel
  • Optimalizace spojovacích prvků (zde se počítá nejúčinnější upevňovací prvek)

1 - 10 z 439

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.