Funkce programů

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 25 000 uživatelů v 71 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Krátký čas na zaučení a intuitivní ovládání
 • Podpora od zkušených inženýrů
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

 1. Obr. 01 - Skladba vrstev s tuhostními a pevnostními charakteristikami

  Posouzení stability plošných konstrukčních prvků na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva 2

  V tomto příspěvku předvedeme posouzení metodou náhradního prutu podle [1], kap. 6.3.2 na příkladu stěny z křížem lepeného dřeva z 1. dílu článku, které hrozí při vzpěru vybočení. Posouzení na vzpěr přitom provedeme jako posouzení napětí v tlaku s redukovanou pevností v tlaku. Pro toto posouzení vypočítáme součinitel vzpěrnosti kc, který závisí především na štíhlosti konstrukčního prvku a způsobu uložení.

 2. Obr. 01 – Diskretizace v oblasti vrtaného otvoru

  Modelování bodově podepřených skel 2

  Jak jsme uvedli v první části našeho příspěvku, dovoluje aktuální norma DIN 18008‑3 při návrhu skleněných konstrukcí modelovat bodové podepření skleněných dílců metodou konečných prvků, a posoudit je tímto způsobem na dostatečnou únosnost. Pravidla, jak přitom postupovat, najdeme v příloze B normy [1].

 3. Obr. 01 - Základní tvary membránových konstrukcí

  Navrhování tvarů membránových konstrukcí a výpočet střihových vzorů

  Membránové konstrukce během projekční činnosti vyžadují speciální přístup, který respektuje jejich odlišnost od konvenčních staveb. Nedílnou součástí navrhování těchto staveb je proces hledání vhodných předepjatých tvarů a generování střihových vzorů. Text stručně popisuje dva zásadní procesy při navrhování membránových konstrukcí. Záměrem je přiblížit jejich fyzikální povahu a demonstrovat jednotlivá tvrzení doprovodnými příklady.

 4. Obr. 01 - Oblast působení

  Použití výsledkového prutu v programu RFEM

  Od vydání programu RFEM 5 má uživatel k dispozici typ prutu „Výsledkový prut”. Jedná se o fiktivní prut bez jakékoli tuhosti, který nevyžaduje žádné uložení. Lze ho mnohostranně použít pro integraci výsledků na prutech, plochách či tělesech a jejich zobrazení jako vnitřních sil na prutu.

 5. Obr. 1 - Modely

  Modelování patní desky s uvážením ohybu desky a realistického rozdělení síly v kotvách (nelineární model)

  Při návrhu pat sloupů se k ukotvení často používají vysoce výkonné kotvy. Modelování si v našem příspěvku ukážeme na několika různých modelech, které také vyhodnotíme.

 6. Obr. 01 – Redukce budovy na konzolovou konstrukci. Jednotlivé hmotné body představují podlaží. Vychýlení vlivem tlakových osových sil znázorněné na obrázku (a) se přepočítá (b) na ekvivalentní točivé momenty, případně posouvající síly [2].

  Zohlednění účinků druhého řádu při dynamické analýze

  Podle normy EN 1998‑1, čl. 2.2.2 a 4.4.2.2 [1] se mají při posouzení v mezním stavu únosnosti uvažovat ve výpočtu účinky druhého řádu (P‑Δ účinky). Tyto účinky můžeme zanedbat, pokud je součinitel citlivosti na mezipodlažní posun θ menší než 0,1.

 7. Obr. 01 - Výpočetní parametry zatěžovacího stavu

  Možnosti zohlednění stavebních fází v programu RFEM

  Současný stav výpočetní techniky a vývoje programů pro výpočty metodou konečných prvků (MKP) umožňuje počítat stále složitější konstrukční systémy. Stále častěji se výpočet MKP provádí na celém modelu konstrukce. V této souvislosti je ovšem třeba také řešit určité problémy ze stavební praxe, jaký představuje i zohlednění průběhu výstavby na modelu konstrukce.

 8. Obr. 01 - Třídy průřezů

  Klasifikace průřezů při jednoosém ohybu a působení normálové síly

  Přídavný modul RF‑/STEEL EC3 provádí před vlastním posouzením v každém návrhovém bodě důkladnou klasifikaci průřezu. Vyhodnocuje se přitom náchylnost všech částí průřezu k lokálnímu boulení. Zjištěná třída průřezu má pak vliv na výpočet jeho únosnosti a rotační kapacity.

 9. Obr. 01 - Konstrukce a zatížení

  Posouzení prostého nosníku s náběhem podle Eurokódu 3

  V následujícím příspěvku posoudíme prostý nosník namáhaný na ohyb a tlak v přídavném modulu RF‑/STEEL EC3 podle EN 1993‑1‑1. Nosník má průřez s náběhem, a jako nestejnoměrný konstrukční prvek je ho tudíž třeba posoudit obecnou metodou podle článku 6.3.4 normy EN 1993‑1‑1 anebo podle teorie druhého řádu. Obě možnosti nyní prověříme a porovnáme.

 10. Obr. 01 - nx

  Posouzení stěnových nosníků v programu RFEM

  Při výpočtu konstrukčních prvků železobetonových konstrukcí je třeba často posuzovat stěnové nosníky. Řeší se jimi hlavně překlady nad okny a dveřmi, průvlaky či podvlaky, spojení odskoků stropních desek a rámové systémy. Pokud je modelujeme v programu RFEM jako plochy, budou při výsledném vyhodnocení nutné výztuže zapotřebí další kroky.

1 - 10 z 793

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všetranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“