Rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections

Posouzení ocelových prutů tvarovaných za studena podle EC 3

RF-/STEEL Cold-Formed Sections je rozšíření přídavného modulu RF-/STEEL EC3. U ocelových prutů tvarovaných za studena provádí posouzení mezního stavu únosnosti a použitelnosti podle následujících norem:

 • Evropská unie EN 1993-1-3
 • Evropská unie EN 1993-1-5

 1. Základní vlastnosti

  • K dispozici pro L-, Z-, C-, U-, kloboukové a CL-profily tvarované za studena z databáze průřezů, stejně jako pro obecné za studena tvarované (neperforované) profily z programu SHAPE-THIN 9
  • Stanovení účinného průřezu se zohledněním lokálního a distorzního boulení
  • Posouzení mezního stavu únosnosti, stability a použitelnosti podle EN 1993-1-3
  • Posouzení lokálních příčných sil na nevyztužené stojiny
  • K dispozici pro všechny národní přílohy v modulu RF-/STEEL EC3
  • Rozšíření modulu RF-/STEEL Warping Torsion (vyžaduje licenci) pro analýzu ztráty stability podle teorie druhého řádu  se 7 stupni volnosti (vázané kroucení)
 2. Vstupní data

  Protože je rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections plně integrováno do modulu RF-/STEEL EC3, zadávají se údaje stejným způsobem jako pro obvyklé posouzení v tomto modulu. V Detailech je pouze potřeba v záložce Prvky tvarované za studena vybrat posouzení pro profily tvarované za studena.

 3. Výsledky

  Výsledky posouzení se zobrazí v modulu RF-/STEEL EC3 obvyklým způsobem.

  V příslušných výsledkových tabulkách jsou mimo jiné uvedeny účinné průřezové charakteristiky od normálové síly N, ohybového momentu My, ohybového momentu Mz, vnitřních sil a shrnutí posouzení.


Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

}
RSTAB
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
RSTAB

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
OCEL

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM
Stabilní

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM
EC2 for RFEM

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD