Kwestie prawne

Status: 02/2019

  • Informacje prawne

Ochrona danych - Hyvor Talk

1

Ogólne

Na naszej stronie korzystamy z narzędzia Hyvor Talk, które umożliwia zamieszczanie komentarzy. Komentarze i inne dane są bezpiecznie przechowywane w systemie Hyver Talk. Państwa dane osobowe są przetwarzane i przekazywane zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

2

Cel platformy Hyvor Talk

Hyvor Talk służy do zamieszczania komentarzy i uwag na naszej stronie internetowej. Dzięki niemu osoby odwiedzające stronę mają możliwość zamieszczać pytania, komentarze, uwagi na niemal wszystkich naszych stronach, co pomaga w inicjowaniu dyskusji i zachęca do wymiany zdań. Osoby odwiedzające stronę mogą przekazywać nam swoje spostrzeżenia, pomysły i sugestie. Oferując to narzędzie, zachęcamy także naszą społeczność do wymiany pomysłów i informacji.

3

Dane kontaktowe Hyvor

Firmą odpowiedzialną za platformę jest Hyvor, No 130, Green Mount State, Madawa, Pilessa, Kurunegala, Sri Lanka. Więcej informacji: https://hyvor.com/contact

4

Zakres ujawniania danych

Dlubal Software wyraża zgodę, aby poniższe dane były przekazywane do Hyvor za pośrednictwem Hyvor Talk:

  • URL strony: wykorzystywany w konsoli i w poczcie elektronicznej
  • Identyfikator strony: wykorzystywany do identyfikacji poszczególnych stron
  • Długość wizyty na stronie
  • Odczytywanie zachowania użytkownika: czy użytkownik przewinął stronę w celu odczytania komentarzy, czy nie
5

Przechowywanie danych

Hyvor Talk zbiera wyłącznie informacje potrzebne do obsługi platformy do komentarzy. Hyvor Talk przechowuje informacje na temat czasu spędzonego na stronie przez użytkownika (nie zidentyfikowanego personalnie) do celów analitycznych. Ponadto, firma zapisuje adres IP użytkownika tylko w przypadku, gdy ten zamieści komentarz. Adres IP to jeden z najważniejszych wskaźników, pozwalających moderatorom na blokowanie adresów IP spamerów. Hyvor nie wykorzystuje adresów IP do innych celów. W przypadku, gdy ktokolwiek (gość, Hyvor lub SSO) opublikuje na stronie komentarz, zapisywany zostaje bieżący adres IP użytkownika, widoczny dla moderatorów. Zazwyczaj wykorzystuje się go do blokowania adresów IP spamerów.

6

Więcej informacji

Więcej informacji na temat polityki prywatności Hyvor znajduje się na stronie: https://talk.hyvor.com/docs/privacy.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres datenschutz@dlubal.com .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225