Normy

Dostępnych jest wiele norm!

Ważne są zasady i normy. W jakiej lokalizacji ma znajdować się projekt i na co musisz zwrócić uwagę? Jeśli chodzi o normy międzynarodowe, programy firmy Dlubal to niezawodni partnerzy dla klientów z całego świata. W programach RFEM i RSTAB dostępnych jest wiele norm, a odpowiednie rozszerzenia umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych.

Tutaj można znaleźć przegląd norm dla poszczególnych krajów, dostępnych w programach.

  • Hala stalowa
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do obliczeń i wymiarowania konstrukcji żelbetowych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji drewnianych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do obliczeń i projektowania suwnic i pasów jezdnych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do analizy statyczno -wytrzymałościowej wież i masztów

Eurokody (WE)

Użyj oprogramowania Dlubal do planowania zgodnie z normami europejskimi. Program RFEM (MES) oraz program do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB firmy Dlubal umożliwiają spójne wymiarowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, aluminiowych i wielu innych, zgodnie z Eurokodem.

Proces planowania można przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi, od automatycznego wygenerowania kombinacji obciążeń i wyników po generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem.

Normy niemieckie (DIN)

W Niemczech konstrukcje są wymiarowane zgodnie z Eurokodem wraz z odpowiednimi załącznikami krajowymi (DIN EN).

W przypadku ponownego obliczenia istniejącej konstrukcji może wystąpić konieczność dostosowania się do nieaktualnych norm DIN. Dlatego firma Dlubal Software oferuje rozwiązania również dla tych norm.

Normy brytyjskie (BS EN, BS)

Szybkie i efektywne wymiarowanie konstrukcji stalowych w programach RFEM i RSTAB zgodnie z BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: załącznik brytyjski). Ponadto możliwe jest automatyczne tworzenie kombinacji obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 lub BS 5950‑1.

Normy amerykańskie (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

Szybkie i łatwe wymiarowanie konstrukcji stalowych, betonowych, aluminiowych i drewnianych w programach RFEM i RSTAB zgodnie z odpowiednimi normami amerykańskimi. Można analizować również konstrukcje złożone, składające się z różnych materiałów.

Oprócz analizy statyczno-wytrzymałościowej możliwe jest również automatyczne łączenie obciążeń i przeprowadzanie obliczeń sejsmicznych zgodnie z IBC i ASCE 7.

Normy kanadyjskie (CSA)

Programy RFEM i RSTAB prowadzą obliczenia zgodnie z kanadyjskimi normami. W programach dostępne są odpowiednie normy dotyczące konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych.

Oprócz analizy statyczno-wytrzymałościowej możliwe jest również automatyczne łączenie obciążeń i przeprowadzanie obliczeń sejsmicznych zgodnie z IBC i ASCE 7.

Normy australijskie (AS)

W programach RFEM i RSTAB możliwe jest wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z australijską normą AS 4100-1998. Ponadto można z łatwością przeprowadzać analizy sejsmiczne zgodnie z AS 1170.4-2007.

Normy szwajcarskie (SIA)

Wysokogórskie krajobrazy nie są przeszkodą dla oprogramowania Dlubal. Rodzina programów Dlubal wdrożyła również normy dla Szwajcarii. Szwajcarskie normy dla konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych pomagają w projektowaniu w programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal. Zgodnie z SIA 261 można również przeprowadzać obliczenia związane z trzęsieniem ziemi.

Automatyczna kombinacja obciążeń zgodnie z normami SIA 260 i SIA 260 jeszcze bardziej ułatwia pracę. |

Normy chińskie (GB, HK)

Jeśli Twoje konstrukcje znajdą się w Chinach, chińskie normy budowlane są dostępne w programach RFEM i RSTAB. Dotyczą one wymiarowania stali, drewna i betonu zbrojonego. Ponadto można automatycznie łączyć obciążenia zgodnie z normą GB 50009 i przeprowadzać analizy trzęsień ziemi zgodnie z GB 50011.

W przypadku konstrukcji stalowych można również znaleźć normę dla konstrukcji stalowych 2011 (Dział budownictwa - Hongkong).

Normy indyjskie (IS)

Indie to kraj różnorodności. W programach RFEM i RSTAB istnieje możliwość automatycznego łączenia obciążeń obliczonych zgodnie z indyjską normą IS 800. Zaoszczędzi Ci to dużo pracy. Ponadto istnieje możliwość wymiarowania konstrukcji stalowych zgodnie z normą IS 800 oraz analizy trzęsień ziemi zgodnie z IS 1893.

Normy meksykańskie (RCDF, CFE Sismo 08)

Meksykański krajobraz jest tak zróżnicowany, jak sam Meksyk: jednak w budownictwie obowiązują jednolite normy. Meksykańska norma NTC‑RCDF (2004) dla wymiarowania konstrukcji stalowych jest dostępna w oprogramowaniu do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal. Oferujemy również możliwość przeprowadzenia analiz trzęsienia ziemi zgodnie z meksykańską normą CFE Sismo 08.

Normy rosyjskie (SP)

Dla Rosji istnieją normy SP 63.13330 do wymiarowania konstrukcji żelbetowych oraz normę SP 16.13330 do wymiarowania konstrukcji stalowych. Dlatego można je znaleźć również w programach RFEM i RSTAB. Czy wiecie, że...? RFEM/RSTAB i RF-/STEEL SP posiadają certyfikat w Rosji.

Normy południowoafrykańskie (SANS)

Oprogramowanie firmy Dlubal dociera również do najbardziej wysuniętego na południe punktu Afryki. W programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB umożliwiamy wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z południowoafrykańską normą SANS 10162-1: 2011.

Normy brazylijskie (NBR)

Oprogramowanie firmy Dlubal jest obecne na całym świecie. Wśród naszych klientów są również użytkownicy z Brazylii. W programach do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB można wymiarować konstrukcje stalowe zgodnie z brazylijską normą ABNT NBR 8800.

Ponadto istnieje możliwość wymiarowania konstrukcji drewnianych zgodnie z normą brazylijską NBR 7190.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 884 794 700

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.