Normy

Dostępnych jest wiele norm!

W programach RFEM i RSTAB dostępnych jest wiele norm krajowych i międzynarodowych. Odpowiednie moduły dodatkowe umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych, z betonu zbrojonego, drewnianych i aluminiowych.

Poniżej znajduje się spis dostępnych norm i załączników krajowych.

  • Hala stalowa
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do obliczeń i wymiarowania konstrukcji żelbetowych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do analizy statyczno -wytrzymałościowej konstrukcji drewnianych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do obliczeń i projektowania suwnic i pasów jezdnych
  • Oprogramowanie firmy Dlubal do analizy statyczno -wytrzymałościowej wież i masztów

Eurokody (WE)

Program RFEM (MES) oraz program do analizy konstrukcji szkieletowych RSTAB umożliwiają spójne wymiarowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, aluminiowych i wielu innych, zgodnie z Eurokodem .

Proces planowania można przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi, od automatycznego wygenerowania kombinacji obciążeń i wyników po generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem.

Normy niemieckie (DIN)

W Niemczech konstrukcje są wymiarowane zgodnie z Eurokodem wraz z odpowiednimi załącznikami krajowymi (DIN EN).

W przypadku ponownego obliczenia istniejącej konstrukcji może wystąpić konieczność dostosowania się do nieaktualnych norm DIN. Dlatego firma Dlubal Software oferuje rozwiązania również dla tych norm.

Normy brytyjskie (BS EN, BS)

Konstrukcje stalowe można wymiarować w programach RFEM i RSTAB zgodnie z BS EN 1993-1-1 (Eurokod 3: załącznik brytyjski). Ponadto możliwe jest automatyczne tworzenie kombinacji obciążeń i wyników zgodnie z Eurokodem 0 lub BS 5950‑1.

Normy amerykańskie (AISC, ACI, AWC, ADM, ASCE 7, IBC)

W programach RFEM i RSTAB można wymiarować konstrukcje stalowe, betonowe, aluminiowe i drewniane zgodnie z odpowiednimi normami amerykańskimi. Można analizować również konstrukcje złożone, składające się z różnych materiałów.

Oprócz analizy statyczno-wytrzymałościowej możliwe jest również automatyczne łączenie obciążeń i przeprowadzanie obliczeń sejsmicznych zgodnie z IBC i ASCE 7.

Normy kanadyjskie (CSA)

W programach RFEM i RSTAB dostępne są kanadyjskie normy do projektowania konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych.

Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego łączenia obciążeń i przeprowadzania analizy sejsmicznej zgodnie z normą NBC.

Normy australijskie (AS)

W programach RFEM i RSTAB możliwe jest wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z australijską normą AS 4100-1998. Ponadto można przeprowadzać analizy sejsmiczne zgodnie z AS 1170.4‑2007.

Normy szwajcarskie (SIA)

Szwajcarskie normy do obliczeń konstrukcji stalowych, z betonu zbrojonego i konstrukcji drewnianych są dostępne w oprogramowaniu firmy Dlubal. Analizę sejsmiczną można przeprowadzić zgodnie z SIA 261.

Ponadto możliwe jest automatyczne połączenie obciążeń zgodnie z normami  SIA 260 lub SIA 260 | Drewno.

Normy chińskie (GB, HK)

Ponadto istnieje możliwość automatycznego łączenia obciążeń zgodnie z normą GB 50009 i przeprowadzania analiz sejsmicznych zgodnie z GB 50011. Ponadto istnieje możliwość automatycznego łączenia obciążeń zgodnie z normą GB 50009‑2012 i przeprowadzania analiz sejsmicznych zgodnie z normą GB 50011‑2010.

W przypadku konstrukcji stalowych dostępny jest również Kodeks postępowania w przypadku konstrukcyjnego wykorzystania stali 2011 (Wydział Budownictwa - Hongkong).

Normy indyjskie (IS)

W programach RFEM i RSTAB, obciążenia można łączyć automatycznie zgodnie z indyjską normą IS 800. Ponadto możliwe jest wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą IS 800 oraz przeprowadzanie analizy sejsmicznej zgodnie z IS 1893.

Normy meksykańskie (RCDF, CFE Sismo 08)

Meksykańska norma NTC‑RCDF (2004) dla wymiarowania konstrukcji stalowych jest dostępna w oprogramowaniu do analizy statyczno-wytrzymałościowej Dlubal. Ponadto możliwe jest przeprowadzenie analizy sejsmicznej zgodnie z meksykańską normą CFE Sismo 08.

Normy rosyjskie (SP)

Dla Rosji w programach RFEM i RSTAB opracowano normy SP 63.13330 do wymiarowania konstrukcji żelbetowych oraz normę SP 16.13330 do wymiarowania konstrukcji stalowych. Ponadto programy RFEM/RSTAB i RF‑/STEEL SP posiadają certyfikaty w Rosji.

Normy południowoafrykańskie (SANS)

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą południowoafrykańską SANS 10162‑1:2011.

Normy brazylijskie (NBR)

Programy do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM i RSTAB umożliwiają wymiarowanie konstrukcji stalowych zgodnie z normą brazylijską ABNT NBR 8800.

Ponadto istnieje możliwość wymiarowania konstrukcji drewnianych zgodnie z normą brazylijską NBR 7190.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.