Rozszerzenie załączników krajowych Eurokodu 2

Wskazówki i porady

W programie SHAPE-MASSIVE 6.54 została rozszerzona liczba załączników krajowych Eurokodu 2 dla wymiarowania przekrojów z betonu zbrojonego. Dostępne są następujące załączniki krajowe EN 1992-1-1:2004 + AC:2010:

 •  DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 (Niemcy)
 •  NEN-EN 1992-1-1/NA:2011-11 (Holandia)
 •  CSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Republika Czeska)
 •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Austria)
 •  UNE EN 1992-1-1/NA:2010-11 (Hiszpania)
 •  EN 1992-1-1 DK NA:2007-11 (Dania)
 •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
 •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
 •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
 •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
 •  ZK dla BS EN 1992-1-1:2004 (Wielka Brytania)
 •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
 •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
 •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
 •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)
 •  PN EN 1992-1-1/NA:2008-04 (Polska)
 •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 do projektowania na zimno (Belgia)
 •  ZK dla CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
 •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
 •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
 •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)

Linki

Charakterystyki przekrojów Masywne
SHAPE-MASSIVE 6.5x

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów masywnych, analiza naprężeń i wymiarowanie betonu zbrojonego przekrojów masywnych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD