Wyświetlanie wyników prętów

Wskazówki i porady

W oknie roboczym programu RFEM i RSTAB dostępne są cztery tryby wyświetlania wyników prętów. Można je wybrać w nawigatorze Wyświetlić w obszarze 'Wyniki' → 'Pręty'.

  1. 'Dwukolorowo' (ustawienie domyślne): Siły wewnętrzne i stopnie wykorzystania są wyświetlane jako wykres zmienny.
  2. 'Z wykresem': Jak wyżej, ale w postaci wielobarwnego wykresu, umożliwiającego szybsze znajdowanie wartości ekstremalnych.
  3. "Bez wykresu": kolorowe wyniki przedstawiane są na modelu szkieletowym, wartości wyników wyświetlane są w niewielkich polach tekstowych dla każdego pręta.
  4. 'Przekroje': kolorowe wyniki wyświetlane są na renderowanym przekroju, wartości wyników przedstawiane są na panelu wyników.

Linki

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD