Etap poszukiwania formy

Wskazówki i porady

Podczas procesu formowania elastyczność podstruktury jest również brana pod uwagę przy poszukiwaniu stanu równowagi. Przy określaniu kształtu membrany można również wziąć pod uwagę duże ugięcia kratownic podtrzymujących lub czyste odkształcenie zginające belek krawędziowych.

Jeśli nie pojawi się dodatkowe ugięcie podpór membrany, odpowiednie krawędzie można zdefiniować z podporą, w tym z nieliniowością „Tylko etap formowania”. W związku z tym wsparcie to działa tylko w procesie wyszukiwania formularzy. W tym kroku wszystkie istotne punkty i linie są obsługiwane w wybranym kierunku. Ustawienia te nie dotyczą żadnych dalszych obliczeń z wykorzystaniem nowego kształtu membrany.

Linki

RFEM Konstrukcje membranowe
RF-FORM-FINDING 5.xx

Moduł dodatkowy

Znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD