Fáze hledání

Tipy & triky

Během procesu hledání tvaru je při hledání rovnovážného stavu zohledněna také elasticita substruktury. Při určování tvaru membrány můžete také zvážit velké průhyby nosných vazníků nebo čistou ohybovou deformaci hranových nosníků.

Pokud se neobjeví žádné dodatečné vychýlení podpěr membrán, mohou být příslušné hrany definovány s podporou, včetně nelinearity „pouze fáze zjištění tvaru“. Tyto podpory jsou tedy účinné pouze v procesu hledání formuláře. V tomto kroku jsou všechny příslušné body a čáry podporovány ve vybraném směru. Tato nastavení se nevztahují na další výpočty s použitím nového tvaru membrány.

Odkazy

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD