Praca z Menadżerem projektów

Artykuł o tematyce technicznej

Menadżer projektów jest instalowany domyślnie podczas instalacji programów RFEM oraz RSTAB i ułatwia zarządzanie wszystkimi projektami oraz plikami obliczeniowymi. W Menadżerze projektów można połączyć kilka różnych projektów, dzięki czemu użytkownik ma wygodny i przejrzysty podgląd plików programu.

Menadżera projektów można używać do programów RFEM, RSTAB, SHAPE-THIN oraz RX-TIMBER.

Możliwości łączenia danych

Klikając przycisk "Nowy", użytkownik może utworzyć nowy folder w “drzewie” Nawigatora. Taki nowy folder, w którym mają być w przyszłości przechowywane pliki Dlubal, musi mieć przyporządkowaną ścieżkę. Użytkownik ma również możliwość utworzenia takiego folderu w schowku, gdzie będzie także widoczny w przeglądarce Explorer. Jeżeli folder jeszcze nie istnieje, użytkownik otrzymuje odpowiednie zapytanie.

Rysunek 01 - Nowy folder

Aby połączyć już istniejący folder lub istniejącą strukturę folderów ze wszystkimi podfolderami w Menadżerze projektu, należy skorzystać z klawisza “Połączyć folder”. Wystarczy tylko wybrać żądaną ścieżkę folderu i wprowadzić konkretną nazwę. Użytkownik może zdecydować, czy podfoldery mają być automatycznie połączone. Polecenie "Importować folder" jest podobne do poprzedniego polecenia. Jedyna różnica polega na tym, że istniejące foldery są połączone bezpośrednio, a w strukturze folderów nie zostaje utworzony folder nadrzędny.

Rysunek 03 - Ustawić jako bieżący projekt

Specjalne możliwości Menadżera projektów

Polecenia "Usunąć" oraz "Rozłączyć projekt" to dodatkowe opcje w menu głównym. Usunięcie pliku lub folderu nadrzędnego usuwa wszystkie wybrane dane wraz z podfolderami, z miejsca gdzie są zapisane. Proszę zauważyć, że pozostałe pliki zawarte w tym folderze również zostaną usunięte.

Jednakże, rozłączenie powoduje, że pliki pozostają w miejscu, w którym są przechowywane, a usunięte zostaje tylko połączenie z Menadżerem projektów. Przed usunięciem zawartości, pojawia się pytanie o to, czy czynność ma być kontynuowana.

Za pomocą kolejnego polecenia, użytkownik może zdefiniować projekt jako projekt bieżący w Menadżerze projektów. Opis w “drzewku” folderów będzie wówczas wyróżniony pogrubioną czcionką. Oznacza to, że projekt ten jest automatycznie ustawiony podczas tworzenia nowego pliku RFEM i że plik zostaje zapisany pod wybraną ścieżką.

W opcjach programu można dokonać różnych ustawień, zdefiniowanych przez użytkownika. Na przykład, można zdefiniować ścieżkę, gdzie zapisana zostaje definicja połączenia. Dla pewności, plik Pro. DLPA można zapisać na dysku zewnętrznym, tak aby można było importować wygenerowany schemat lub przenieść go na inne komputery. Warunkiem jest to, aby na obu komputerach dostępne były te same foldery lub aby były one umieszczone na serwerze.

Rysunek 04 - Opcje programu

Okno robocze

W podglądzie projektu, wszystkie pliki Dlubal są posortowane według programów, zawartych w połączonym folderze. Wyświetlane są różne szczegóły modelu i one również mogą zostać dostosowane przez użytkownika. Można łatwo sprawdzić, czy wyniki są dostępne w zapisanym pliku lub czy został utworzony protokół wydruku. Równie łatwo jest usunąć je poprzez kliknięcie w prawy klawisz myszy. Po zakończeniu edytowania projektu, użytkownik może skorzystać z tej funkcji, aby zmniejszyć przestrzeń przeznaczoną na przechowywanie plików. Ponadto: szczegóły, podgląd oraz miniatury wszystkich modeli w folderze są wyświetlane w oknie roboczym. To zapewnia przejrzysty wgląd i umożliwia szybkie prześledzenie modeli.

Rysunek 04 - Opcje programu

Podsumowanie

Niniejszy artykuł nie opisuje wszystkich funkcji Menadżera projektów, ale jedynie najważniejsze możliwości. Powinno to pomóc w pierwszym kontakcie z programami, a następnie skorzystać w pełni ze wszystkich ich funkcji.

Słowa kluczowe

Dane Folder danych Struktura pliku Kierownik projektu

Literatura

Kontakt

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE THIN 9.xx

Program samodzielny

Properties and stresses of thin-walled and cold-formed cross-sections

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek z drewna klejonego warstwowo według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Roof 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie dachów drewnianych, jednospadowych i dwuspadowych, według Eurokodu 5

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Continuous Beam 2.xx

Program samodzielny

Obliczanie i wymiarowanie belek prostych, ciągłych i belek typu Gerber według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Frame 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie ram trójprzegubowych z połączeniami na wczep klinowy według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Column 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie prostokątnych i okrągłych drewnianych słupów według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Brace 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie stężeń dla konstrukcji szkieletowych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD