FAQ 002396 PL 12. lutego 2019

Markus Baumgärtel Zarządzanie danymi RFEM RSTAB

Czy moje modele zostaną automatycznie zapisane podczas pracy? Gdzie mogę ustawić interwał kopii zapasowej?

Odpowiedź

Program wykonuje automatyczną kopię zapasową danych. Możesz ustawić interwał zapisywania pliku Position.bak w menu „Ustawienia → Opcje programu” w zakładce „Program”. Wartość domyślna to dwie minuty (patrz rysunek).

Automatycznie tworzone kopie zapasowe są zapisywane w katalogu roboczym i przywracane w przypadku awarii podczas ponownego uruchamiania programu. Jeśli program zakończy się poprawnie, ta kopia zapasowa zostanie usunięta.

Słowa kluczowe

Odstęp zapasowy automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych automatyczne zapisywanie tworzenie kopii zapasowych

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD