Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Jaka wartość siły ścinającej VEd jest uwzględniana w przypadku kombinacji wyników w programie RF ‑ PUNCH Pro?

Odpowiedź

W sytuacji nawrotu podłogi, na której w jednym punkcie znajdują się słupki górny i dolny, osiowe oddziaływania ściskające eliminują się wzajemnie w przypadku tłoczenia w płycie żelbetowej. W rezultacie tylko różnica (rys. 1). Kierunek wykrawania zależy od tego, na której stronie stropu znajduje się podpora o największym oddziaływaniu osiowym.

W przypadku oddziaływań wewnętrznych kombinacji wyników (obwiedni) można jednak uzyskać różnicę oddziaływań osiowych słupów tylko wtedy, gdy pochodzą one z tego samego przypadku lub z tej samej kombinacji obciążeń. Podczas weryfikacji wyników kombinacji ścinania w RF-PUNCH Pro na podstawie analizy ścinania dwa nadzwyczajne przypadki są uwzględniane jako korzyści:
  1. obliczeniowa siła tnąca na ścinanie równa się różnicy między maksymalnym oddziaływaniem osiowym słupka górnego a minimalnym oddziaływaniem osiowym dolnego słupa (rys.2);
  2. obliczeniowa siła tnąca na ścinanie równa się różnicy pomiędzy maksymalnym oddziaływaniem osiowym dolnego słupa, pomniejszonym o minimalne oddziaływanie osiowe słupka górnego (rys. 3).
Alternatywnie, jeżeli weryfikacja kombinacji wyników nie jest konieczna (jak w przypadku obciążeń sejsmicznych), zamiast kombinacji wyników można wybrać projekt tylko w RF-PUNCH Pro kombinacje obciążeń w nim zawarte.

Słowa kluczowe

Przebicie Ścinanie Wykrawanie Weryfikacja wykrawania Siła tnąca

Do pobrania

Kontakt

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD