Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Struktura jest tworzona w graficznym interfejsie użytkownika typowym dla programów CAD lub przy użyciu tabel. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiektach graficznych lub nawigacyjnych aktywuje menu skrótów, które ułatwia tworzenie lub edytowanie takich obiektów. Interfejs użytkownika obsługiwany jest intuicyjnie. Dzięki temu model i ładowane obiekty można utworzyć w jak najkrótszym czasie.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD