Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Import wyników z programu RSTAB
 • Zintegrowana biblioteka materiałów i przekrojów
 • Opcjonalnie dostępne dzięki rozszerzeniu EC2 dla RSTAB, wymiarowanie elementów z betonu zbrojonego według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz następujących załączników krajowych (ZK):
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
  • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 sprawdzenie przy normalnej temperaturze i EN 1992-1-2 ANB:2010 w warunkach pożaru (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-12-12:2010 (Malezja)
  •  NEN-EN 1992-1-1+ C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.

 • Opcjonalne ustawienia wstępne dla częściowych współczynników bezpieczeństwa i współczynników redukcyjnych, ograniczenia strefy ściskanej w betonie, właściwości materiałowych oraz otuliny betonowej
 • Określanie zbrojenia podłużnego oraz zbrojenia na ścinanie i skręcanie
 • Wymiarowanie prętów o zmiennej wysokości przekroju
 • Optymalizacja przekrojów
 • Przedstawianie zbrojenia minimalnego oraz zbrojenia na ściskanie
 • Tworzenie wstępnego projektu zbrojenia i jego późniejsze modyfikacje
 • Obliczanie szerokości rys z możliwością zwiększania zbrojenia wymaganego w celu dotrzymania określonych wartości granicznych
 • Obliczenia nieliniowe uwzględniające przekroje zarysowane (dla DIN 1045-1:2008 i EN 1992-1-1:2004)
 • Uwzględnianie usztywnień na rozciąganie
 • Uwzględnianie pełzania i skurczu
 • Deformacje w przekrojach zarysowanych (stan II)
 • Graficzne przedstawianie wszystkich wykresów wyników
 • Obliczanie odporności ogniowej według metody uproszczonej (metoda strefowa) według EN 1992-1-2 dla przekrojów prostokątnych i okrągłych, dzięki czemu możliwe jest obliczanie odporności ogniowej wsporników.
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD