Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Převzetí výsledků z programu RSTAB
 • Integrované databáze materiálů a průřezů
 • Rozšíření modulu EC2 for RSTAB umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
  •  NBN EN 1992-1-1/NA:2010, EN 1992-1-2/NA:2010 (Belgie)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  •  NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  •  NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Volitelné přednastavení dílčích součinitelů spolehlivosti a redukčních součinitelů, omezení výšky tlakové zóny, materiálových vlastností a krycí betonové vrstvy
 • Stanovení podélné, smykové a  torzní výztuže
 • Posouzení prutů s náběhy
 • Optimalizace průřezů
 • Znázornění minimální a tlakové výztuže
 • Stanovení návrhu upravitelné výztuže
 • Posouzení šířky trhlin s možností zvětšení nutné výztuže pro zachování definovaných mezních hodnot
 • Nelineární výpočet s ohledem na průřezy s trhlinami (pro EN 1992-1-1:2004 a DIN 1045-1:2008)
 • Zohlednění tahového zpevnění
 • Zohlednění dotvarování a smršťování betonu
 • Deformace průřezů s trhlinami (stav II)
 • Grafické znázornění všech průběhů výsledků
 • Posouzení požární odolnosti obdélníkových a kruhových průřezů podle zjednodušené metody (zónové metody) v souladu s EN 1992-1-2; posouzení požární odolnosti stojek

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD