Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Import odpowiednich informacji i wyników z programu RFEM
 • Zintegrowane biblioteki materiałów i przekrojów
 • W połączeniu z modułem EC2 dla RFEM możliwe jest wymiarowanie konstrukcji żelbetowych według EN 1992-1-1:2004 (Eurokod 2) oraz według następujących załączników krajowych:
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polska)
  •  NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005  (Wielka Brytania)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Włochy)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Austria)
  •  NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (Belgia)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Białoruś)
  •  BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bułgaria)
  • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cypr)
  •  CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Czechy)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dania)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finlandia)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francja)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Łotwa)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litwa)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malezja)
  •  NEN EN 1992-1-1+ C2 :2011/NB:2016 (Holandia)
  •  NS-EN 1992-1 -1:2004-NA:2008 (Norwegia)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalia)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunia)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Słowacja)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Słowenia)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Hiszpania)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Szwecja)

Oprócz powyższych załączników krajowych, można tworzyć załączniki krajowe z własnymi wartościami granicznymi i parametrami.

 • Pełne i logiczne ustawienie parametrów początkowych
 • Obliczanie przebicia nad słupami, ścianami narożnikowymi i krawędziowymi
 • Opcjonalne rozmieszczenie powiększonej głowicy słupa
 • Automatyczne rozpoznanie węzłów przebicia z modelu w RFEM
 • Wyświetlanie obwodu kontrolnego przed rozpoczęciem obliczenia w sposób graficzny i w modelu
 • Ilościowe określanie zbrojenia na przebicie
 • Opcjonalne obliczenie nieuśrednionego naprężenia stycznego wzdłuż obwodu kontrolnego, odpowiadającego faktycznemu rozmieszczeniu ścinania w modelu ES
 • Określenie współczynnika przyrostu obciążenia β według pełnego rozmieszczenia plastycznego w postaci stałych współczynników zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.4.3 (3), w oparciu o EN 1992‑1‑1, rys. 6.21N lub zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną przez użytkownika
 • Integracja z oprogramowaniem projektowym producenta zbrojenia na przebicie (Halfen)
 • Wyniki numeryczne i graficzne (3D, 2D i w przekrojach)
 • Obliczanie przebicia z lub bez zbrojenia na przebicie
 • Opcjonalne uwzględnienie momentów minimalnych zgodnie z EN 1992-1-1 przy określaniu zbrojenia podłużnego
 • Wymiarowanie lub rozmieszczenie zbrojenia podłużnego
 • Pełna integracja wyników w protokole wydruku programu RFEM

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD