Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
 • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
 • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
  •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 (Česká republika)
  •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
  • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Bělorusko)
  • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010 (Belgie)
  • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
  •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
  •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
  •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
  •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
  • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
  •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
  •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
  •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
  •  DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Německo)
  •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nizozemsko)
  •  NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Norsko)
  •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
  •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
  •  ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 (Rakousko)
  •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
  •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
  •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
  •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Velká Británie)

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
 • Posouzení protlačení na sloupech, koncích stěny či na rozích stěny
 • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
 • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
 • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
 • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
 • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
 • Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
 • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
 • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
 • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
 • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
 • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
 • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podelné výztuže
 • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
 • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD