Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Obsługiwane typy fundamentów:
  • Płyta fundamentowa
  • Fundament kielichowy o dyblowych powierzchniach
  • Fundament kielichowy o gładkich powierzchniach 
  • Fundament blokowy o szorstkich ścianach
 • Obliczenia według EN 1992-1-1 i EN 1997-1 
 • Dostępne są następujące załączniki krajowe dla Eurokodu 2 i Eurokodu 7: 
  •  Polska:
   PN EN 1992-1-1/NA:2010 i PN EN 1997-1/NA:2005-05
  •  Niemcy:
   DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 i DIN EN 1997-1/NA:2010-12
  •  Austria:
   ÖNORM B 1992-1-1:2018-01 i ÖNORM B 1997-1:2007-11
  • Belarus Białoruś:
   TKP EN 1992-1-1:2009 and TKP EN 1997-1:2009
  • Bulgaria Bułgaria:
   BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 i BDS EN 1997-1:2005/NA:2012
  • Cyprus Cypr:
   CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 i CYS EN 1997-1/NA:2004
  •  Czechy:
   CSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 i CSN EN 1997-1/NA:2006-09
  •  Dania:
   DK EN 1992-1-1/NA:2013 i DK EN 1997-1/NA:2007
  •  Finlandia:
   SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 i SFS EN 1997-1/NA:2004-01
  •  Francja:
   NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 i NF EN 1997-1/NA:2006-09
  •  Włochy:
   UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 i UNI EN 1997-1/NA:2005-01
  •  Holandia:
   NEN EN 1992-1-1 C2:2011/NB:2016 i NEN EN 1997-1 C1:2012/NB:2012
  •  Słowacja:
   STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 i STN EN 1997-1/NA:2005-10
  •  Słowenia:
   SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 i SIST EN 1997-1/NA:2006-03
  •  Hiszpania: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 i UNE EN 1997-1:2010
  • United Kingdom Wielka Brytania:
   BS EN 1992‑1‑1/NA:2005 and BS EN 1997‑1:2004
Oprócz zintegrowanych załączników krajowych, użytkownik może tworzyć również własne załączniki, zapisując w bibliotece wybrane przez siebie wartości graniczne oraz parametry.
 • Automatyczne określanie obciążenia głównego z przypadków obciążeń
 • Możliwość określania dodatkowych sił podporowych
 • Określanie propozycji zbrojenia górnego i dolnego uwzględniające najkorzystniejszą kombinację materiału i prętów zbrojeniowych
 • Indywidualne dostosowywanie projektowanego zbrojenia
 • Przedstawianie zbrojenia fundamentu za pomocą szczegółowych rysunków
 • Graficzne i tabelaryczne przedstawianie wyników
 • Wizualizacja fundamentu, słupów i zbrojenia w renderowaniu 3D
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD