RF-/FOUNDATION Pro | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • V modulu RF-/FOUNDATION Pro je možné navrhovat tyto typy základů:
  • Základová patka (vyztužená i nevyztužená)
  • Kalichový základ s hladkou vnitřní stranou kalichu
  • Kalichový základ s hrubou vnitřní stranou kalichu
  • Blokový základ s hladkou vnitřní stranou
  • Blokový základ s hrubou vnitřní stranou
 • Posouzení podle norem EN 1992-1-1 a EN 1997-1
 • Pro Eurokód 2 a Eurokód 7 jsou k dispozici tyto národní přílohy:
  •  Česká republika: ČSN EN 1992-1-1/NA:2016-05 a 1997-1-/NA:2006-09
  •  Slovensko: STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 a 1997-1/NA:2005-10
  • Belarus Bělorusko: TKP EN 1992-1-1:2009 a 1997-1:2009
  • Bulgaria Bulharsko: BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 a 1997-1:2005/NA:2012
  •  Dánsko: DK EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1/NA:2004-01
  •  Finsko: SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 a 1997-1/NA:2004-01
  •  Francie: NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 a 1997-1/NA:2006-09
  •  Itálie: UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 a 1997-1/NA:2005-05
  • Cyprus Kypr: CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 a 1997-1/NA:2004
  •  Německo: DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 a 1997-1/NA:2010-12
  •  Nizozemsko: NEN EN 1992-1 C2:2011/NB:2016 a NEN EN 1997‑1 C1:2012/NB:2012
  •  Polsko: PN EN 1992-1-1/NA:2010 a 1997-1/NA:2005-05
  •  Rakousko: ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 a 1997-1:2007-11
  •  Slovinsko: SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 a 1997-1/NA:2006-03
  •  Španělsko: UNE EN 1992-1-1/NA:2013 a 1997-1:2010
  • United Kingdom Velká Británie: BS EN 1992-1-1/NA:2005 a 1997-1:2004

Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.

 • Automatický výpočet rozhodujícího zatížení na základě zatěžovacích stavů
 • Možnost zadání dodatečných podporových sil
 • Návrh výztuže horní a dolní desky základu s ohledem na vhodnou kombinaci výztužné sítě a prutové výztuže
 • Možnost individuálních úprav navržené výztuže
 • Zobrazení výztuže základu v podrobných výkresech
 • Tabulkové a grafické znázornění výsledků
 • Vizuální zobrazení základu včetně sloupu a výztuže ve 3D renderování

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD