RF-/STEEL Fatigue Members | Analiza

Funkcja produktu

Analiza wytrzymałości zmęczeniowej jest oparta na obliczeniach z wykorzystaniem współczynników uszkodzenia równoważnego. Równoważne zakresy zmienności naprężeń ΔσE,2 i ΔτE,2 odniesione do 2*106 cykli mają być porównane z dopuszczalnymi wartościami wytrzymałości zmęczeniowej ΔσC lub Δ τCdla 2*106 cykli w odpowiedniej kategorii szczegółów z uwzględnieniem częściowych współczynników bezpieczeństwa. Prowadzi to do odpowiednich wymagań obliczeniowych.

Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również poszczególnych przekrojów. Dowolnie mogą być dobrane istotne parametry, takie jak wybór koncepcji obliczeniowej czy częściowych współczynników bezpieczeństwa.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD