RF-/STEEL Fatigue Members | Analiza

Funkcja produktu

Analiza wytrzymałości zmęczeniowej jest oparta na obliczeniach z wykorzystaniem współczynników uszkodzenia równoważnego. Równoważne zakresy zmienności naprężeń ΔσE,2 i ΔτE,2 odniesione do 2*106 cykli mają być porównane z dopuszczalnymi wartościami wytrzymałości zmęczeniowej ΔσC lub Δ τCdla 2*106 cykli w odpowiedniej kategorii szczegółów z uwzględnieniem częściowych współczynników bezpieczeństwa. Prowadzi to do odpowiednich wymagań obliczeniowych.

Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również poszczególnych przekrojów. Dowolnie mogą być dobrane istotne parametry, takie jak wybór koncepcji obliczeniowej czy częściowych współczynników bezpieczeństwa.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie prętów i zbiorów prętów ze względu na zmęczenie wg EN 1993-1-9

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD