RF-/STEEL Fatigue Members | Posouzení

Funkce programu

Posouzení únavové pevnosti je založeno na analýze prostřednictvím součinitelů ekvivalentního únavového poškození. Rozkmity napětí pro ekvivalentní únavové poškození ΔσE,2 a ΔtE,2 ve vztahu k 2*106 cyklům napětí jsou porovnávány s mezními hodnotami únavové pevnosti ΔσC a ΔtC při 2*106 cyklů napětí odpovídající kategorie detailů s uvážením dílčích součinitelů spolehlivosti.

Tímto způsobem se získají příslušné požadavky posouzení. Samostatné návrhové případy umožňují flexibilní analýzu vybraných prutů, sad prutů, účinků a také jednotlivých průřezů. Zároveň lze libovolně nastavit další parametry důležité pro posouzení, například výpočet všech průřezů podle simplexové metody.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD