RF-/TIMBER AWC | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie oraz kombinacje sił wewnętrznych 
 • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia według metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności z uwzględnieniem ograniczenia ugięć 
 • Dowolne ustawienie czasu zwęglenia i stopnia zwęglenia, jak również dowolny wybór stron zwęglenia przy analizie odporności ogniowej
 • Baza materiałów i biblioteka przekrojów na podstawie uzupełnienia ANSI/AWC NDS-2012 z współczynnikami korygującymi 
 • Wprowadzanie zdefiniowanych przez użytkownika danych dotyczących przekrojów okrągłych i prostokątnych
 • Optymalizacja przekrojów z możliwością eksportu do programu RFEM/RSTAB
 • Możliwość importowania długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
 • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, położenia x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
 • Uwzględnienie wpływu temperatury i warunków wilgotności drewna
 • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
 • Eksport danych do MS Excel
 • Jednostki metryczne i anglosaskie
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER AWC 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg ANSI/AWC NDS (Norma amerykańska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD