RF-PIPING | Funkcje

Funkcja produktu

 • Graficzne wprowadzanie przewodów i elementów rurowych
 • Wizualizacja rurociągów i elementów rurowych w grafice RFEM
 • Kompleksowa biblioteka materiałów i przekrojów dla rurociągów
 • Kompleksowa biblioteka dla kołnierzy, reduktorów, trójników i kompensatorów
 • Rozpatrzenie konstrukcji rurowej (izolacja, wykładziny, cyna-płytowa)
 • Automatyczne obliczanie współczynnika intensywności naprężeń i współczynników elastyczności
 • Określanie kategorii działania rurociągów dla przypadków obciążenia
 • Opcjonalnie automatyczna kombinacja przypadków obciążenia
 • Uwzględnienie właściwości materiałowych (modułu sprężystości, współczynnika rozszerzalności cieplnej) przy zadaniu temperatury roboczej (opcja domyślna) lub poprzez zadanie temperatury odniesienia (montaż) materiału
 • Rozpatrzenie wydłużenia i prostowania spowodowanego ciśnieniem (efekt Bourdona)
 • Współdziałanie między konstrukcją wsporczą a rurociągiem

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING 5.xx

Moduł dodatkowy

Modelowanie sieci rurociągów

Cena pierwszej licencji
1 750,00 USD