RF-PIPING | Základní vlastnosti

Funkce programu

 • Grafické zadání potrubí a potrubních prvků
 • Názorné zobrazení potrubních větví a prvků v grafickém okně programu RFEM
 • Obsáhlé databáze potrubních průřezů a materiálů
 • Obsáhlé databáze přírub, redukcí T‑kusů a kompenzátorů
 • Uvažování konstrukce potrubí (izolace, vyložení, oplechování)
 • Automatický výpočet součinitele koncentrace napětí (SIF) a součinitele pružnosti
 • Kategorie účinků pro zatěžovací stavy specifické pro potrubí
 • Volitelné automatické generování kombinací zatěžovacích stavů
 • Uvažování materiálových vlastností (modul pružnosti, součinitel teplotní roztažnosti) při provozní teplotě (výchozí volba) nebo při referenční (montážní) teplotě materiálu
 • Uvažování prodloužení a narovnávání v důsledku tlaku (Bourdonův efekt)
 • Interakce mezi podpůrnou konstrukcí a potrubními větvemi

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Potrubní systémy
RF-PIPING 5.xx

Přídavný modul

Modelování potrubních sítí

Cena za první licenci
1 750,00 USD