RF-PIPING Design | Funkcje

Funkcja produktu

  • Wymiarowanie według EN 13480-3, ASME B31.1 i ASME B31.3
  • Sprawdzanie minimalnej wymaganej grubości ścian rurociągu, z uwzględnieniem tolerancji ustalonych fabrycznie, korozji i współczynnika spawania
  • Analiza naprężeń dla stałych i wyjątkowych sytuacji obliczeniowych np. jak rozszerzalność cieplna
  • Dokumentacja wyników z tabelami i grafiką w programie RFEM w protokole wydruku
RFEM Systemy rurociągów
RF-PIPING Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie rurociągów i analiza naprężeń

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD