SUPER-RC | Superpozycyja

Funkcja produktu

Podczas definiowania nowej superkombinacji można wybrać jedną ze zintegrowanych norm. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa będą automatycznie ustawione.

Można także utworzyć nową normę i zapisać ją ze współczynnikami bezpieczeństwa określonymi przez użytkownika. Kryterium kombinacji określa, które przypadki, grupy i kombinacje obciążeń, z którego modelu, zostaną uwzględnione. Oddziaływania można skalować dzięki współczynnikom i klasyfikować jako "stałe" lub "zmienne". Poprzez określenie kryterium "lub" można prowadzić alternatywne analizy. Reprezentacja graficzna ułatwia przydzielanie odpowiednich modeli.

Podczas określania wartości ekstremalnych, moduł SUPER-RC pobiera wyniki konstrukcji i łączy je według kryterium kombinacji. Dzięki temu wyniki są porównywane na podstawie wyników dla węzłów i prętów.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD