SHAPE-THIN - Charakterystyki przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Dowolne otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne

 • SHAPE -THIN program

Charakterystyki i naprężenia przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie i profili zimnogiętych oraz analizuje ich naprężenia w stanie sprężystym i plastycznym.

W przypadku SHAPE-THIN istnieje możliwość połączenia z RFEM i RSTAB: Przekroje SHAPE-THIN są również dostępne w bibliotece programu MES lub w programie do wymiarowania konstrukcji szkieletowych; siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można natomiast importować i obliczać w programie SHAPE-THIN.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach lub importując plik DXF.

1

Funkcje

 • Modelowanie przekroju za pomocą elementów, profili, łuków i elementów punktowych
 • Rozszerzalna biblioteka właściwości materiałów, granic plastyczności i naprężeń granicznych
 • Właściwości przekroju przekrojów otwartych, zamkniętych lub niepołączonych
 • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
 • Określanie naprężeń w spoinach pachwinowych
 • Analiza naprężeń wraz z obliczaniem skręcania swobodnego i skrępowanego
 • Kontrola współczynników c/t
 • Efektywne przekroje według
  • European UnionEN 1993-1-5 (w tym usztywnione płyty wyboczeniowe zgodnie z sekcją 4.5)
  • European UnionEN 1993-1-3
  • European UnionEN 1999-1-1
  • GermanyDIN 18800-2
 • Klasyfikacja według
  • European UnionEN 1993-1-1
  • European UnionEN 1999-1-1
 • Interfejs z MS Excel do importu i eksportu tabel
 • Protokół wydruku
2

Charakterystyki przekroju i naprężenia

SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

Właściwości przekrojów
 • Pole przekroju A
 • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
 • Położenie środka ciężkości yS, zS
 • Momenty obszaru 2. Stopień Iy , Iz , Iyz , Iu , Iv , Ip , Ip , M
 • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
 • Nachylenie osi głównej α
 • Ciężar przekroju G
 • Średnica przekroju U
 • Momenty skręcające 2. Klasy IT , IT , St.Venant , IT, Bredt , IT s .
 • Położenie środka ścinania yM, zM
 • Nośności na skrępowanie Iω, S , Iω, M lub Iω, D dla wiązanej osi skrętnej
 • Max/min moduł przekrojuWy , Wz , Wu , Wv , Wω, M ze wskazaniem położenia
 • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
 • Współczynnik zaniku λM
Plastyczne charakterystyki przekroju
 • Siła osiowa Npl,d
 • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
 • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Położenie osi powierzchni fu, fv
 • Wyświetlanie elipsy bezwładności
Momenty statyczne
 • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
 • Współrzędne skręcaneM
 • Momenty powierzchniowe (powierzchnie deplanacyjne) Sω, M
 • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów
naprężenie
 • Naprężenia normalne σx wynikające z siły osiowej, momentów zginających i dwumomentu deplanacyjnego
 • Naprężenia styczne τ od sił tnących oraz od pierwotnych i wtórnych momentów skręcających
 • Naprężenia równoważne σv z regulowanym współczynnikiem dla naprężeń ścinających
 • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
 • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
 • Naprężenia w spoinach pachwinowych
Profile systemu usztywnienia
 • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
 • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem
Analiza w stanie plastycznym
 • Obliczenia plastyczne z określeniem współczynnika rozszerzenia αpl
 • Sprawdzenie stosunków c/t zgodnie z metodami obliczeń el-el, el-pl lub pl-pl zgodnie z DIN 18800
3

Profile formowane na zimno

SHAPE-THIN określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5 dla profili formowanych na zimno. Opcjonalnie można sprawdzić warunki geometryczne pod kątem możliwości zastosowania normy określonej w EN 1993-1-3, sekcja 5.2.

Skutki wyboczenia płyt są uwzględniane zgodnie z metodą zredukowanych szerokości, a możliwe wyboczenie usztywnień (niestateczność) jest brane pod uwagę dla przekrojów usztywnionych zgodnie z EN 1993-1-3, Rozdział 5.5.

W celu zoptymalizowania przekroju efektywnego, opcjonalnie można przeprowadzić obliczenia iteracyjne.

Przekroje efektywne można wyświetlić w postaci graficznej.

Więcej informacji na temat wymiarowania przekrojów zimnogiętych w modułach SHAPE-THIN i RF-/STEEL znajduje się w artykule technicznym "Wymiarowanie przekrojów ceowych cienkościennych według EN 1993-1-3":

4

Wprowadzanie danych

SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych i parametryzowanych. Mogą one być łączone lub uzupełniane o nowe elementy. Istnieje możliwość modelowania przekroju składającego się z różnych materiałów.

Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. W oknie graficznym można wprowadzić elementy punktowe, spoiny pachwinowe, łuki, sparametryzowane przekroje prostokątne i okrągłe, elipsy, łuki eliptyczne, parabolę, hiperbolę, splajn i NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Podczas modelowania można użyć także linii pomocniczych.

Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

Elementy można graficznie podzielić lub przydzielić do innych obiektów. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przepływ ścinający poprzez wprowadzenie elementów zerowych. W przypadku elementów zerowych można zdefiniować określoną grubość, aby kontrolować przenoszenie ścinania.

5

Obliczenia

SHAPE-THIN określa wszystkie odpowiednie charakterystyki przekroju, wraz z plastycznymi siłami granicznymi i momentami. Nakładające się powierzchnie są uwzględniane w sposób realistyczny. Dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów, SHAPE-THIN określa idealne charakterystyki przekroju w odniesieniu do materiału referencyjnego.

Oprócz analizy naprężeń w stanie sprężystym, można prowadzić również obliczenia w stanie plastycznym, zawierające interakcję sił wewnętrznych dla różnorodnych kształtów przekroju. Obliczenia interakcji plastycznej prowadzane są według metody Simplex. Podczas analizy naprężeń można wybrać różne teorie (Tresca lub von Mises).

SHAPE-THIN przeprowadza klasyfikację przekroju zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1999-1-1. W przypadku przekrojów stalowych o przekroju 4, program określa szerokości efektywne dla płyt usztywnionych lub nieusztywnionych, zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5. W przypadku przekrojów aluminiowych o przekroju klasy 4, program oblicza grubości efektywne zgodnie z EN 1999-1-1.

Opcjonalnie SHAPE-THIN sprawdza wartości graniczne c/t zgodnie z metodami obliczeniowymi el-el, el-pl lub pl-pl zgodnie z DIN 18800. Przekrój jest klasyfikowany według danej kombinacji sił wewnętrznych.

6

Wyniki

Wszystkie wyniki można wyświetlać numerycznie i graficznie. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi standardami oprogramowania AES - RFEMoprogramowania do analizy i wymiarowania konstrukcji szkieletowych RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub które najlepiej pasują do Twoich projektów? Skontaktuj się z nami przez telefon, e-mail, czat, forum lub przeszukaj stronę FAQ, dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
1 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

RFEM 5
RF-PLATE-BUCKLING

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
1 200,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena pierwszej licencji
950,00 EUR
PLATE-BUCKLING 8
Pojedynczy program FEED BUCKLING

PLATE-BUCKLING 8 | Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia płyt prostokątnych z usztywnieniami lub bez

Cena pierwszej licencji
1 200,00 EUR
RSTAB 8
RF-PLATE-BUCKLING (en)

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
1 200,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 850,00 EUR
RFEM 5
RF-ALUMINUM ADM

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Wymiarowanie przekrojów formowanych na zimno zgodnie z EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 450,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 650,00 EUR
RSTAB 8
RF-ALUMINUM ADM

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

Cena pierwszej licencji
1 250,00 EUR