SHAPE-THIN | Wprowadzanie przekroju

Funkcja produktu

SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę spawanych i parametryzowanych typów przekrojów. Bibliotekę tę można uzupełniać o nowe elementy oraz modelować przekroje utworzone z różnych materiałów.

Narzędzia i funkcje graficzne pozwalają modelować złożone kształty przekroju w sposób znany z programów CAD. Wprowadzanie graficzne pozwala między innymi na wstawianie elementów punktowych, spoin pachwinowych, łuków lub parametryzowanych przekrojów kwadratowych i okrągłych, elips, łuków eliptycznych, paraboli, hyperboli, spline i NURBS. Oprócz tego można importować plik DXF i wykorzystywać go jako podstawę dalszego modelowania oraz wykorzystać linie pomocnicze w celu modelowania.

Ponadto, parametryzowane wprowadzanie pozwala na otworzenie modelu i wczytanie danych w taki sposób, że zależą one od konkretnych zmiennych.

Elementy można dzielić lub dołączać do innych obiektów w sposób graficzny. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przebieg ścinania, poprzez wprowadzenie elementów fikcyjnych. Elementom tym można przydzielać specyficzną grubość, pozwalającą kontrolować przenoszenie ścinania.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD