SHAPE-THIN | Wprowadzanie przekroju

Funkcja produktu

SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę spawanych i parametryzowanych typów przekrojów. Bibliotekę tę można uzupełniać o nowe elementy oraz modelować przekroje utworzone z różnych materiałów.

Narzędzia i funkcje graficzne pozwalają modelować złożone kształty przekroju w sposób znany z programów CAD. Wprowadzanie graficzne pozwala między innymi na wstawianie elementów punktowych, spoin pachwinowych, łuków lub parametryzowanych przekrojów kwadratowych i okrągłych, elips, łuków eliptycznych, paraboli, hyperboli, spline i NURBS. Oprócz tego można importować plik DXF i wykorzystywać go jako podstawę dalszego modelowania oraz wykorzystać linie pomocnicze w celu modelowania.

Ponadto, parametryzowane wprowadzanie pozwala na otworzenie modelu i wczytanie danych w taki sposób, że zależą one od konkretnych zmiennych.

Elementy można dzielić lub dołączać do innych obiektów w sposób graficzny. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przebieg ścinania, poprzez wprowadzenie elementów fikcyjnych. Elementom tym można przydzielać specyficzną grubość, pozwalającą kontrolować przenoszenie ścinania.

Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD