SHAPE-THIN | Charakterystyki przekroju i naprężenia

Funkcja produktu

SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

Charakterystyki przekroju

 • Pole przekroju A
 • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
 • Położenie środka ciężkości yS, zS
 • Geometryczne momenty bezwładności Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
 • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
 • Pochylenie osi głównych α
 • Ciężar przekroju G
 • Średnica przekroju U
 • Stałe skręcania J, JSt.Venant, JBredt, Js
 • Położenie środka ścinania yM, zM
 • Stałe deplanacji Iω,S, Iω,M or Iω,D dla utwierdzenia bocznego
 • Max/min moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M wraz z położeniem
 • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
 • Współczynnik redukcyjny λM

Plastyczne charakterystyki przekroju
 • Siła osiowa Npl,d
 • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
 • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Położenie osi powierzchni fu, fv
 • Wyświetlanie elipsy bezwładności

Momenty statyczne
 • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
 • Współrzędne wycinkowe ωM
 • Wycinkowy moment statyczny Qω,M
 • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów

Naprężenia
 • Naprężenia normalne σx wywołane siłą osiową, momentem zginającym oraz bimomentem deplanacji
 • Naprężenia styczne τ wywołane siłami tnącymi oraz pierwszorzędnymi i drugorzędnymi momentami skręcającymi
 • Naprężenia zastępcze σeqv ze współczynnikiem dla naprężeń tnących, który można samodzielnie zmieniać
 • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
 • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
 • Naprężenia w spoinach pachwinowych

Profile systemu usztywnienia
 • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
 • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem

Analiza w stanie plastycznym
 • Obliczanie nośności plastycznej z określeniem współczynnika zwiększającego αpl
 • Sprawdzanie stosunków (c/t) po obliczeniach metodą el-el, el-pl or pl-pl wg DIN 18800
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD