RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History - moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Wykres czasowy

Rozszerzenie modułu RF-/DYNAM Pro o analizę przebiegu czasowego z uwzględnieniem nieliniowości

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Moduł dodatkowy RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History umożliwia przeprowadzenie nieliniowej analizy dynamicznej wywołanej wzbudzeniem zewnętrznym. Różne funkcje wzbudzeń zewnętrznych możemy definiować w formie tabelarycznej, jako obciążenia harmoniczne lub za pomocą funkcji czasu. Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem nieliniowej analizy pośredniej Newmarka (tylko w RFEM) lub analizy bezpośredniej. To rozszerzenie modułu znosi ograniczenie do układów liniowych w dynamice.

 1. Funkcje

  • Zdefiniowane przez użytkownika diagramy czasowe w funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Kombinacja wykresów czasowych z przypadkami lub kombinacjami obciążeń RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz obciążeń swobodnych i generowanych zmieniających się w czasie)
  • Możliwość połączenia kilku niezależnych oddziaływań wzbudzonych
  • Nieliniowa analiza historii czasu z niejawną analizą Newmark (tylko RFEM) lub analizą jawną
  • Tłumienie drgań konstrukcji może być zastosowane za pomocą współczynnika tłumienia Raleigh`a lub wartości tłumienia Lehr`a
  • Bezpośredni import wstępnych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji (tylko RFEM)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, na przykład wpływ siły osiowej, pręty dezaktywowane (tylko RSTAB)
  • Graficzne wyświetlanie wyników na monitorze przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w zdefiniownych przez użytkownika krokach czasowych lub jako obwiednia
 2. Nieliniowości

  • Nieliniowe typy prętów, takie jak pręty ściskane i rozciągane lub kable
  • Nieliniowości pręta, takie jak uszkodzenie, przerwanie, uplastycznienie pod wpływem rozciągania lub ściskania
  • Nieliniowości podpory, takie jak uszkodzenie, tarcie, wykres i częściowa aktywność
  • Nieliniowości zwolnienia, takie jak tarcie, częściowa aktywność, wykres oraz uszkodzenie w przypadku, gdy siły wewnętrzne są dodatnie lub ujemne
 3. Informacje ogólne

  Dane wejściowe

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History jest zintegrowany z RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations i rozszerzony o dwie metody analizy nieliniowej (jedna analiza nieliniowa w RSTAB).

  Wykres zależności siły i czasu może zostać wprowadzony w postaci przejściowej, okresowej lub jako funkcja czasu. Dynamiczne przypadki obciążeń są połączeniem wykresów czasu i statycznych przypadków obciążeń, co zapewnia dużą elastyczność. Ponadto, istnieje możliwość definiowania kroków czasowych do obliczeń, tłumienia konstrukcji i opcji eksportu w dynamicznych przypadkach obciążeń.

 4. Wybór analizy nieliniowej w RF -DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  Obliczenia

  Obliczenia w RFEM
  Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana za pomocą pośredniej analizy Newmarka lub analizy bezpośredniej. Obie analizy są metodami bezpośredniej integracji czasu. Analiza pośrednia wymaga definiowania małych kroków czasowych w celu dostarczenia dokładnych wyników. Analiza bezpośrednia określa automatycznie wymagany krok czasowy, w celu zapewnienia stabilności rozwiązania. Analizę bezpośrednią stosuje się w przypadku obliczania krótkotrwałych wzbudzeń, takich jak wzbudzenia impulsowe lub wybuch.

  Obliczenia w RSTAB
  Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem analizy bezpośredniej. Jest to metoda bezpośredniej integracji czasu i określa automatycznie krok czasowy, konieczny w celu zapewnienia stabilności wyników obliczeń.
 5. Wykres czasowy (tymczasowe uszkodzenie pręta rozciąganego na skutek obciążenia drganiami)

  Wyniki

  Dzięki integracji RF-/DYNAM Pro z RFEM lub RSTAB, do globalnego protokołu wydruku można dołączyć wyniki liczbowe i graficzne z RF‑/DYNAM Pro - Nieliniowa historia czasu. Ponadto wszystkie opcje programu RFEM i RSTAB są dostępne do wizualizacji graficznej. Wyniki analizy historii czasu są wyświetlane na wykresie historii czasu.

  Wyniki są wyświetlane w funkcji czasu, a wartości liczbowe można eksportować do MS Excel. Kombinacje wyników można eksportować w wyniku pojedynczego kroku czasowego lub odfiltrowuje się najbardziej niekorzystne wyniki ze wszystkich kroków czasowych.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD