RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History - moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Wykres czasowy

Rozszerzenie modułu RF-/DYNAM Pro o analizę przebiegu czasowego z uwzględnieniem nieliniowości

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Moduł dodatkowy RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History umożliwia przeprowadzenie nieliniowej analizy dynamicznej wywołanej wzbudzeniem zewnętrznym. Różne funkcje wzbudzeń zewnętrznych możemy definiować w formie tabelarycznej, jako obciążenia harmoniczne lub za pomocą funkcji czasu. Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem nieliniowej analizy pośredniej Newmarka (tylko w RFEM) lub analizy bezpośredniej. To rozszerzenie modułu znosi ograniczenie do układów liniowych w dynamice.

 1. Funkcje

  • Zdefiniowane przez użytkownika diagramy czasowe w funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Kombinacja wykresów czasowych z przypadkami lub kombinacjami obciążeń RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz obciążeń swobodnych i generowanych zmieniających się w czasie)
  • Możliwość połączenia kilku niezależnych oddziaływań wzbudzonych
  • Nieliniowa analiza historii czasu z niejawną analizą Newmark (tylko RFEM) lub analizą jawną
  • Tłumienie drgań konstrukcji może być zastosowane za pomocą współczynnika tłumienia Raleigh`a lub wartości tłumienia Lehr`a
  • Bezpośredni import wstępnych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji (tylko RFEM)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, na przykład wpływ siły osiowej, pręty dezaktywowane (tylko RSTAB)
  • Graficzne wyświetlanie wyników na monitorze przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w zdefiniownych przez użytkownika krokach czasowych lub jako obwiednia
 2. Nieliniowości

  • Nieliniowe typy prętów, takie jak pręty ściskane i rozciągane lub kable
  • Nieliniowości pręta, takie jak uszkodzenie, przerwanie, uplastycznienie pod wpływem rozciągania lub ściskania
  • Nieliniowości podpory, takie jak uszkodzenie, tarcie, wykres i częściowa aktywność
  • Nieliniowości zwolnienia, takie jak tarcie, częściowa aktywność, wykres oraz uszkodzenie w przypadku, gdy siły wewnętrzne są dodatnie lub ujemne
 3. Dane wejściowe

  RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History jest zintegrowany z RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations i rozszerzony o dwie metody analizy nieliniowej (jedna analiza nieliniowa w RSTAB).

  Wykres zależności siły i czasu może zostać wprowadzony w postaci przejściowej, okresowej lub jako funkcja czasu. Dynamiczne przypadki obciążeń są połączeniem wykresów czasu i statycznych przypadków obciążeń, co zapewnia dużą elastyczność. Ponadto, istnieje możliwość definiowania kroków czasowych do obliczeń, tłumienia konstrukcji i opcji eksportu w dynamicznych przypadkach obciążeń.

 4. Obliczenia

  Obliczenia w RFEM
  Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana za pomocą pośredniej analizy Newmarka lub analizy bezpośredniej. Obie analizy są metodami bezpośredniej integracji czasu. Analiza pośrednia wymaga definiowania małych kroków czasowych w celu dostarczenia dokładnych wyników. Analiza bezpośrednia określa automatycznie wymagany krok czasowy, w celu zapewnienia stabilności rozwiązania. Analizę bezpośrednią stosuje się w przypadku obliczania krótkotrwałych wzbudzeń, takich jak wzbudzenia impulsowe lub wybuch.

  Obliczenia w RSTAB
  Nieliniowa analiza przebiegu czasowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem analizy bezpośredniej. Jest to metoda bezpośredniej integracji czasu i określa automatycznie krok czasowy, konieczny w celu zapewnienia stabilności wyników obliczeń.
 5. Wyniki

  Dzięki integracji RF-/DYNAM Pro z RFEM lub RSTAB, do globalnego protokołu wydruku można dołączyć wyniki liczbowe i graficzne z RF‑/DYNAM Pro - Nieliniowa historia czasu. Ponadto wszystkie opcje programu RFEM i RSTAB są dostępne do wizualizacji graficznej. Wyniki analizy historii czasu są wyświetlane na wykresie historii czasu.

  Wyniki są wyświetlane w funkcji czasu, a wartości liczbowe można eksportować do MS Excel. Kombinacje wyników można eksportować w wyniku pojedynczego kroku czasowego lub odfiltrowuje się najbardziej niekorzystne wyniki ze wszystkich kroków czasowych.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM 5
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF -DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Equivalent Loads

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB 8
RSIMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD