RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funkcje

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

  • Zdefiniowane przez użytkownika diagramy czasowe w funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
  • Kombinacja wykresów czasowych z przypadkami lub kombinacjami obciążeń RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz obciążeń swobodnych i generowanych zmieniających się w czasie)
  • Możliwość połączenia kilku niezależnych oddziaływań wzbudzonych
  • Nieliniowa analiza historii czasu z niejawną analizą Newmark (tylko RFEM) lub analizą jawną
  • Tłumienie drgań konstrukcji może być zastosowane za pomocą współczynnika tłumienia Raleigh`a lub wartości tłumienia Lehr`a
  • Bezpośredni import wstępnych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji (tylko RFEM)
  • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, na przykład wpływ siły osiowej, pręty dezaktywowane (tylko RSTAB)
  • Graficzne wyświetlanie wyników na monitorze przebiegu czasowego
  • Eksport wyników w zdefiniownych przez użytkownika krokach czasowych lub jako obwiednia
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD