RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Funkcje

Baza informacji

 • Definiowalne przez użytkownika wykresy czasowe w postaci funkcji czasu, w formie tabelarycznej lub jako obciążenia harmoniczne
 • Połączenie wykresów czasowych z przypadkami obciążeń lub kombinacjami RFEM/RSTAB (umożliwia definiowanie obciążeń węzłowych, prętowych i powierzchniowych oraz wolnych i wygenerowanych obciążeń zmiennych w czasie)
 • Połączenie kilku niezależnych funkcji wzbudzenia
 • Nieliniowa analiza metodą Newmarka (tylko w RFEM) lub metodą bezpośrednią
 • Tłumienie drgań konstrukcji z wykorzystaniem współczynnika tłumienia Raleigh'a lub Lehr'a
 • Bezpośredni import początkowych odkształceń z przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń (tylko w RSTAB)
 • Modyfikacje sztywności jako warunki początkowe, np. wpływ siły osiowej, dezaktywowane pręty (tylko w RSTAB)
 • Graficzne przedstawienie wyników na wykresie przebiegu czasowego
 • Eksport wyników w krokach czasowych zdefiniowanych przez użytkownika lub jako obwiednia
 • Uwzględnienie elementów kontaktowych (tylko w RFEM)
 • Analiza przebiegu czasowego wzbudzeń przyspieszenie-czas przy podporach (tylko w RFEM)
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD