RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Wyniki

Baza informacji

Dzięki integracji modułu RF‑/DYNAM Pro z programem RFEM lub RSTAB, istnieje możliwość uwzględnienia wyników graficznych i numerycznych z RF‑/DYNAM Pro - Forced Vibrations w globalnym protokole wydruku. Dodatkowo, wszystkie opcje  RFEM i RSTAB są dostępne w formie graficznej. Wyniki analizy przebiegu czasowego są wyświetlane w oknie przebiegu czasowego.

Wszystkie wyniki zostają przedstawione na wykresie względem czasu. Wartości numeryczne można wyeksportować do pliku MS Excel. Kombinacje wyników można wyeksportować poprzez eksport wyników poszczególnych kroków czasowych lub poprzez wyfiltrowanie najmniej korzystnych wyników dla wszystkich kroków czasowych.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD