RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Wyniki

Funkcja produktu

Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator

Podgląd oryginalnego tekstu

Dzięki integracji RF-/DYNAM Pro z RFEM lub RSTAB, do globalnego protokołu wydruku można dołączyć wyniki liczbowe i graficzne z RF‑/DYNAM Pro - Nieliniowa historia czasu. Ponadto wszystkie opcje programu RFEM i RSTAB są dostępne do wizualizacji graficznej. Wyniki analizy historii czasu są wyświetlane na wykresie historii czasu.

Wyniki są wyświetlane w funkcji czasu, a wartości liczbowe można eksportować do MS Excel. Kombinacje wyników można eksportować w wyniku pojedynczego kroku czasowego lub odfiltrowuje się najbardziej niekorzystne wyniki ze wszystkich kroków czasowych.

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD