RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History | Wyniki

Funkcja produktu

Dzięki integracji modułu RF‑/DYNAM Pro z programem RFEM lub RSTAB, istnieje możliwość uwzględnienia wyników graficznych i numerycznych z RF‑/DYNAM Pro - Nonlinear Time History w globalnym protokole wydruku. Dodatkowo, wszystkie opcje  RFEM i RSTAB są dostępne w formie graficznej. Wyniki analizy przebiegu czasowego są wyświetlane w oknie przebiegu czasowego.

Wszystkie wyniki zostają przedstawione na wykresie względem czasu. Wartości numeryczne można wyeksportować do pliku MS Excel. Kombinacje wyników można wyeksportować poprzez eksport wyników poszczególnych kroków czasowych lub poprzez wyfiltrowanie najmniej korzystnych wyników dla wszystkich kroków czasowych.

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD