Moduł dodatkowy RF-LOAD-HISTORY dla RFEM

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Deformacje plastyczne poprzedniego stanu obciążenia

RF-LOAD-HISTORY to moduł dodatkowy programu RFEM, który rozważa stałe (plastyczne) odkształcenia wynikające z poprzedniego stanu obciążenia. Obliczenia można dokonywać dla konstrukcji składających się z powierzchni i brył. Obliczenia w RF-LOAD-HISTORY wymagają posiadania modułu RF-MAT NL

 1. Funkcje programu

  • Łatwe definiowanie kroków obciążeń
  • Łatwe przypisywanie przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń oraz kombinacji wyników do kroków obciążenia
  • Uwzględnienie stałych (plastycznych) odkształceń wynikających z poprzedniego stanu obciążenia
  • Wyniki (odkształcenia, siły podporowe, siły wewnętrzne, naprężenia) są wyświetlane numerycznie i graficznie dla poszczególnych kroków obciążenia
  • Szczegółowy protokół wydruku z wynikami dla wszystkich kroków obciążeń
 2. Module window 1.1 General Data

  Dane wejściowe kroków obciążenia

  Po zdefiniowaniu modelu geometrycznego i obciążeń w programie RFEM, wprowadza się kroki obciążenia i ich opis w pierwszym oknie modułu: 1.1 Dane ogólne.

  Następnie w oknie 1.2 Obciążenia wybiera się do wymiarowania przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń oraz kombinacje wyników przypisane do różnych kroków obciążenia. Można je także przemnożyć przez współczynniki obciążenia.

 3. Detailed settings for calculation

  Obliczenia

  Obliczenia przeprowadzane są kolejno dla każdego kroku obciążenia. Stałe (plastyczne) odkształcenia poprzedniego stanu obciążenia są uwzględniane podczas obliczeń kolejnych kroków. Obciążenia poszczególnych kroków są sumowane (w zależności od znaku) podczas całego procesu obliczeniowego.

  Metoda analizy może być wybierana dowolnie (geometrycznie liniowa analiza statyczna, analiza drugiego rzędu, analiza dużych odkształceń, analiza postkrytyczna). Ponadto, można kontrolować ustawienia globalne obliczeń poprzez moduł dodatkowy.

 4. Module window 2.21 Surfaces - Equivalent Stresses - von Mises

  Wyniki i eksport danych

  Po pomyślnych obliczeniach można zobaczyć wyniki poszczególnych etapów obciążeń bezpośrednio w tabelach modułu. Można także wyświetlić je w formie rysunkowej na modelu konstrukcji.

  Zestawienie wyników obejmuje przykładowo dane dotyczące deformacji, naprężeń i sił wewnętrznych powierzchni, jak również brył. Kombinacje wyników dla każdego kroku mogą być wyeksportowane do programu RFEM. Mogą być także wykorzystane w innych modułach dodatkowych programu RFEM.

  Wszystkie dane wejściowe i wyniki modułu RF-Load-History są też częścią protokołu wydruku RFEM.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-LOAD-HISTORY 5.xx

  580,00 USD

 • Kolejna licencja

  261,00 USD