RF-LOAD-HISTORY | Dane wejściowe kroków obciążenia

Funkcja produktu

000389 2. sierpnia 2015 Ogólne RF-LOAD-HISTORY

Po zdefiniowaniu modelu geometrycznego i obciążeń w programie RFEM, wprowadza się kroki obciążenia i ich opis w pierwszym oknie modułu: 1.1 Dane ogólne.

Następnie w oknie 1.2 Obciążenia wybiera się do wymiarowania przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń oraz kombinacje wyników przypisane do różnych kroków obciążenia. Można je także przemnożyć przez współczynniki obciążenia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD