RF-LOAD-HISTORY | Dane wejściowe kroków obciążenia

Funkcja produktu

000389 2. sierpnia 2015 Ogólne RF-LOAD-HISTORY

Po zdefiniowaniu modelu geometrycznego i obciążeń w programie RFEM, wprowadza się kroki obciążenia i ich opis w pierwszym oknie modułu: 1.1 Dane ogólne.

Następnie w oknie 1.2 Obciążenia wybiera się do wymiarowania przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń oraz kombinacje wyników przypisane do różnych kroków obciążenia. Można je także przemnożyć przez współczynniki obciążenia.

RFEM Inne
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD