RF-LOAD-HISTORY | Wyniki i eksport danych

Funkcja produktu

000391

2. sierpnia 2015

Wyniki RF-LOAD-HISTORY

Po pomyślnych obliczeniach można zobaczyć wyniki poszczególnych etapów obciążeń bezpośrednio w tabelach modułu. Można także wyświetlić je w formie rysunkowej na modelu konstrukcji.

Zestawienie wyników obejmuje przykładowo dane dotyczące deformacji, naprężeń i sił wewnętrznych powierzchni, jak również brył. Kombinacje wyników dla każdego kroku mogą być wyeksportowane do programu RFEM. Mogą być także wykorzystane w innych modułach dodatkowych programu RFEM.

Wszystkie dane wejściowe i wyniki modułu RF-Load-History są też częścią protokołu wydruku RFEM.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD