RF-LOAD-HISTORY | Wyniki i eksport danych

Funkcja produktu

000391

2. sierpnia 2015

Wyniki RF-LOAD-HISTORY

Po pomyślnych obliczeniach można zobaczyć wyniki poszczególnych etapów obciążeń bezpośrednio w tabelach modułu. Można także wyświetlić je w formie rysunkowej na modelu konstrukcji.

Zestawienie wyników obejmuje przykładowo dane dotyczące deformacji, naprężeń i sił wewnętrznych powierzchni, jak również brył. Kombinacje wyników dla każdego kroku mogą być wyeksportowane do programu RFEM. Mogą być także wykorzystane w innych modułach dodatkowych programu RFEM.

Wszystkie dane wejściowe i wyniki modułu RF-Load-History są też częścią protokołu wydruku RFEM.

RFEM Inne
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD