RF-LOAD-HISTORY | Obliczenia

Funkcja produktu

000390 2. sierpnia 2015 Obliczenia RF-LOAD-HISTORY

Obliczenia przeprowadzane są kolejno dla każdego kroku obciążenia. Stałe (plastyczne) odkształcenia poprzedniego stanu obciążenia są uwzględniane podczas obliczeń kolejnych kroków. Obciążenia poszczególnych kroków są sumowane (w zależności od znaku) podczas całego procesu obliczeniowego.

Metoda analizy może być wybierana dowolnie (geometrycznie liniowa analiza statyczna, analiza drugiego rzędu, analiza dużych odkształceń, analiza postkrytyczna). Ponadto, można kontrolować ustawienia globalne obliczeń poprzez moduł dodatkowy.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Inne
RF-LOAD-HISTORY 5.xx

Moduł dodatkowy

Symulacja historii obciążenia poprzez uwzględnienie stałych (plastycznych) deformacji plastycznych poprzedniego stanu obciążenia

Cena pierwszej licencji
580,00 USD