Moduł dodatkowy RF-MOVE/RSMOVE dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Moduły dodatkowe RF-MOVE i RSMOVE

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Moduł dodatkowy RF-MOVE/RSMOVE tworzy przypadki obciążeń z różnych pozycji obciążeń ruchomych, takich jak dźwigi lub pojazdy na mostach. Podczas generowania tych obciążeń można tworzyć również obwiednie kombinacji wyników.

Dane wprowadza się w dwóch tabelach. Dzięki temu oraz dzięki szybkiemu tworzeniu przypadków obciążeń dla programu RFEM/RSTAB można zaoszczędzić wiele czasu.

 1. Funkcje programu

  • Generowanie do 9 999 przypadków obciążeń z pozycji obciążenia ruchomego
  • Parametryzowane pozycje obciążenia dla różnych obciążeń skupionych i rozłożonych
  • Sumowanie kilku obciążeń ruchomych w jednym tworzonym przypadku
  • Możliwość dodawania obciążeń do przypadków obciążeń programu RSTAB
  • Generowanie kombinacji wyników do określenia najbardziej niekorzystnej pozycji obciążenia
  • Możliwość zapisywania specyfikacji, które można wykorzystać w innych konstrukcjach
 2. Dane: Wybór rozkładu obciążenia

  Wprowadzanie danych

  Pręty ciągłe, po których porusza się obciążenie wybiera się graficznie w modelu w programie RFEM/RSTAB. Na jednym zbiorze prętów można nałożyć kilka różnych typów obciążeń w tym samym czasie.

  Poprzez określenie pierwszej pozycji obciążenia, RF-MOVE/RSMOVE może z bardzo dużą dokładnością odwzorować początek ruchu na zbiorze prętów. W podobny sposób można określać, czy obciążenie ruchome posiadające różne punkty przyłożenia może poruszać się poza koniec prętów ciągłych (most) czy też nie (suwnica dźwigu).

  Krok dla poszczególnych pozycji obciążenia określany jest przez ilość przypadków obciążeń, które zostaną wygenerowane dla programu RFEM/RSTAB. Oprócz tego można dodawać obciążenia do przypadków obciążeń istniejących już w programie RFEM/RSTAB, a więc nie jest już potrzebna żadna dodatkowa superpozycja.

  RF-MOVE/RSMOVE posiada kilka typów obciążenia, np. obciążenia punktowe, liniowe i trapezowe oraz pary obciążeń i kilka jednakowych obciążeń skupionych, które mogą zostać zastosowane w kierunkach miejscowych i globalnych. Oddziaływanie obciążenia można odnosić do długości rzeczywistej pręta lub jej rzutu w kierunku globalnym.

 3. Obliczenia

  Generowanie

  Jednym kliknięciem myszki można tworzyć różne przypadki obciążeń. Po zakończeniu generowania moduł wyświetla ilość utworzonych przypadków obciążeń oraz kombinacji wyników.

 4. Wygenerowane przypadki obciążeń w programie RFEM

  Wyniki

  Dodatkowy moduł RF-MOVE/RSMOVE nie wyświetla żadnych tabel z wynikami. Utworzone przypadki obciążeń można sprawdzić indywidualnie wraz z ich obciążeniami w programie RFEM/RSTAB. Opisy poszczególnych obciążeń ruchomych są tworzone na podstawie odpowiedniego numeru przyrostu obciążenia.

  Nazwy te można w dowolnej chwili zmienić na inne w programie RFEM/RSTAB. Wszystkie dane tabelaryczne można przesyłać do aplikacji MS Excel.

Cena (bez VAT)

Cena
450,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych