Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro tworzy i klasyfikuje połączenia sworzniowe przenoszące zginanie pomiędzy słupami i belkami poziomymi. Sztywne połączenia sworzniowe obliczane są przy wykorzystaniu metody obciążenia granicznego według Eurokodu 3 lub DIN 18800. 

Program pozwala również na stosowanie usztywnień, dodatkowych płyt na środniku oraz płyt czołowych, a oprócz tego umożliwia sprawdzenie, czy projektowane połączenia można ześrubować.

 1. 1-en

  Funkcje programu

  • Obliczanie połączeń kolankowych, połączeń T, połączeń krzyżowych oraz połączeń zawierających słupy ciągłe z przekrojami w kształcie litery I
  • Import danych geometrycznych i obciążeń z programu RFEM/RSTAB lub ręczne określanie połączeń (na przykład dla ponownych obliczeń bez dostępnego modelu z programu RFEM/RSTAB)
  • Połączenia wyrównane z górną krawędzią lub połączenia z rzędem sworzni na wydłużeniu
  • Obliczanie dodatnich i ujemnych momentów w połączeniach ramy
  • Wiele pochyleń dla belek poziomych w prawym lub lewym kierunku oraz dla ram dachów jedno- i dwuspadowych
  • Uwzględnianie dodatkowych półek w belkach poziomych, na przykład dla przekrojów zwężanych
  • Symetryczne i niesymetryczne połączenia T lub krzyżowe
  • Połączenie po obu stronach z różnymi wysokościami przekrojów po prawo i po lewo
  • Automatyczne sugerowanie układu śrub i wymaganych usztywnień
  • Opcjonalny tryb obliczeniowy z możliwością określania wszystkich odległości pomiędzy sworzniami, spoin oraz grubości blachy
  • Sprawdzanie możliwości ześrubowania z ustawialnymi wymiarami używanych kluczy
  • Klasyfikowanie połączenia według sztywności z obliczaniem wytrzymałości sprężyny połączenia w celu uwzględnienia ich w obliczeniach sił wewnętrznych
  • Sprawdzanie do 45 pojedynczych obliczeń (składników) połączenia
  • Automatyczne określanie głównych sił wewnętrznych dla wszystkich pojedynczych obliczeń
  • Kontrola wyników graficznych połączenia w trybie renderowania z określaniem materiału, grubości blachy, spoin, odległości pomiędzy sworzniami oraz wszystkich wymiarów konstrukcji
  • Zintegrowane i łatwo rozszerzalne ustawienia dla dodatków krajowych według EN 1993-1-8
  • Automatyczne zamienianie sił wewnętrznych z analizy konstrukcji szkieletowej w odpowiednich przekrojach, również w przypadku mimośrodowych połączeń prętów
  • Automatyczne określanie sztywności początkowej Sj,ini połączenia
  • Szczegółowa kontrola wszystkich wymiarów wraz z określaniem granic początkowych (na przykład dla odległości od krawędzi oraz odległości pomiędzy otworami)
  • Opcjonalne wprowadzanie sił ściskających w słupie przy użyciu kontaktu
  • Możliwość aktualizowania wysokości przekroju belki poziomej dla połączeń zwężanych następujące po optymalizacji geometrii połączenia w module
 2. 2-de

  Wprowadzanie danych

  Przy użyciu modułu RF-/FRAME-JOINT Pro można wymiarować i obliczać połączenia dla konstrukcji obliczonych w programie RFEM/RSTAB. Jeżeli model RFEM/RSTAB nie jest dostępny, można wprowadzić geometrię i obciążenia również poprzez wprowadzanie ręczne, na przykład w celu sprawdzenia obliczeń zewnętrznych.

  W programie RFEM/RSTAB wybiera się węzeł do obliczenia. Wszystkie połączone z nim pręty są rozpoznawane automatycznie i przydzielany jest typ połączenia. Następnie w zależności od typu połączenia, definiuje się inne szczegóły dla żeber, płyt oporowych, płyt na środniku, sworzni, spoin oraz odległości otworów poprzez dalsze opcje wprowadzania. Obciążenia wprowadzane są poprzez wybranie przypadków, grup i kombinacji obciążeń. 

  W przypadku pracy w trybie "obliczeń wstępnych", RF-/FRAME-JOINT Pro zasugeruje odpowiednie ułożenia po pierwszym przebiegu obliczeń. Po wstawieniu odpowiedniego ułożenia, program pokazuje wszystkie obliczenia w szczegółowych tabelach oraz w różnych grafikach.

 3. Alternatywy w przypadkui niepowodzenia obliczeń

  Obliczenia

  RF-/FRAME-JOINT Pro przeprowadza następujące obliczenia według EN 1993-1-8 lub DIN 18800:

  • Płyta czołowa belki i półka słupa według teorii przegubu plastycznego
  • Sworznie dla rozciągania (wraz z siłami kontaktowymi)
  • Sworznie dla ścinania
  • Wprowadzanie siły rozciągającej w środniku słupa i środniku belki
  • Obliczanie wyboczenia dla płyty wachlarzowej
  • Obliczanie ścinania dla płyty wachlarzowej
  • Wprowadzanie siły ściskającej w środniku słupa oraz obliczanie wyboczenia dla płyty środnika
  • W razie potrzeby:
   • Obliczanie usztywnienia poprzecznego
   • Usztywnienie środnika
   • Wzmocnienie środnika słupa
  • Wprowadzanie siły ściskającej w belce poziomej
  • Obliczanie spoin
 4. Połączenie w modelu RFEM

  Wyniki

  Na początku w tabeli wyświetlane są główne obliczenia dla słupa i belki poziomej razem z geometrią połączenia. W dalszych tabelach wynikowych można sprawdzić wszystkie ważne szczegóły obliczeń jak długości linii płynięcia, nośności obciążenia sworzni, naprężeń w sworzniach lub sztywności połączeń. Wszystkie połączenia przedstawiane są w graficznym renderowaniu 3D.

  Wymiary, właściwości materiału oraz spoiny o dużym znaczeniu dla konstrukcji połączenia są natychmiast wyświetlane oraz mogą być włączane do protokołu wydruku. Połączenia można przedstawić graficznie w dodatkowym module RF-/FRAME-JOINT Pro lub bezpośrednio w modelu programu RFEM/RSTAB. Wszystkie grafiki można zintegrować w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukować je bezpośrednio. Już w fazie projektowania dostępna jest bardzo dobra możliwość sprawdzenia graficznego, dzięki przedstawianiu wyników w odpowiedniej skali.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)