Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcja stalowa

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro tworzy i klasyfikuje połączenia sworzniowe przenoszące zginanie pomiędzy słupami i belkami poziomymi. Sztywne połączenia sworzniowe obliczane są przy wykorzystaniu metody obciążenia granicznego według Eurokodu 3 lub DIN 18800. 

Program pozwala również na stosowanie usztywnień, dodatkowych płyt na środniku oraz płyt czołowych, a oprócz tego umożliwia sprawdzenie, czy projektowane połączenia można ześrubować.

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie połączeń kolanowych, teowych, poprzecznych i ciągłych połączeń słupów z przekrojami w kształcie litery I.
  • Import danych geometrycznych i obciążeń z programu RFEM/RSTAB lub ręczna specyfikacja połączeń (na przykład do ponownego obliczenia bez modelu RFEM/RSTAB)
  • Równoległe połączenia górne lub połączenia z rzędem śrub w przedłużeniu
  • Obliczanie dodatnich i ujemnych momentów połączenia ramy
  • Różne nachylenia belek poziomych prawych i lewych oraz zastosowanie do ram dachów dwuspadowych i jednospadowych
  • Uwzględnienie na przykład dodatkowych kołnierzy w belce poziomej w przypadku stożkowych przekrojów
  • Symetryczne i asymetryczne trójniki lub połączenia poprzeczne
  • Połączenie dwustronne o różnej głębokości przekroju po prawej i lewej stronie
  • Automatyczne wstępne opracowanie układu śrub i wymagane usztywnienie
  • Opcjonalny tryb obliczeniowy z możliwością określenia wszystkich rozstawów śrub, spoin i grubości blachy
  • Kontrola skrobalności przy użyciu regulowanych wymiarów używanych kluczy
  • Klasyfikacja połączeń na podstawie sztywności oraz obliczanie sztywności sprężystej połączeń uwzględnianych przy wyznaczaniu sił wewnętrznych
  • Sprawdź do 45 indywidualnych projektów (komponentów) połączenia
  • Automatyczne określanie rządzących siłami wewnętrznymi dla wszystkich indywidualnych obliczeń
  • Sterowana grafika połączeń w trybie renderowania ze specyfikacją materiału, grubości blachy, spoin, rozstawu śrub i wszystkich wymiarów dla konstrukcji
  • Zintegrowane i elastycznie rozszerzane ustawienia załączników krajowych zgodnie z normą EN 1993-1-8
  • Automatyczne przeliczanie sił wewnętrznych z analizy konstrukcyjnej na odpowiednie przekroje, również w przypadku połączeń mimośrodowych
  • Automatyczne określenie początkowej sztywności S j, ini połączenia
  • Szczegółowa kontrola wiarygodności wszystkich wymiarów, w tym specyfikacje granic wejściowych (na przykład dla odległości między krawędziami i odległości między otworami)
  • Opcjonalne zastosowanie sił ściskających na kolumnie przez kontakt
  • Możliwość aktualizacji głębokości przekroju belek poziomych w przypadku połączeń stożkowych po optymalizacji geometrii połączeń w module
 2. Wprowadzanie danych

  Przy użyciu modułu RF-/FRAME-JOINT Pro można wymiarować i obliczać połączenia dla konstrukcji obliczonych w programie RFEM/RSTAB. Jeżeli model RFEM/RSTAB nie jest dostępny, można wprowadzić geometrię i obciążenia również poprzez wprowadzanie ręczne, na przykład w celu sprawdzenia obliczeń zewnętrznych.

  W programie RFEM/RSTAB wybiera się węzeł do obliczenia. Wszystkie połączone z nim pręty są rozpoznawane automatycznie i przydzielany jest typ połączenia. Następnie w zależności od typu połączenia, definiuje się inne szczegóły dla żeber, płyt oporowych, płyt na środniku, sworzni, spoin oraz odległości otworów poprzez dalsze opcje wprowadzania. Obciążenia wprowadzane są poprzez wybranie przypadków, grup i kombinacji obciążeń. 

  W przypadku pracy w trybie "obliczeń wstępnych", RF-/FRAME-JOINT Pro zasugeruje odpowiednie ułożenia po pierwszym przebiegu obliczeń. Po wstawieniu odpowiedniego ułożenia, program pokazuje wszystkie obliczenia w szczegółowych tabelach oraz w różnych grafikach.

 3. Obliczenia

  RF-/FRAME-JOINT Pro przeprowadza następujące obliczenia według EN 1993-1-8 lub DIN 18800:

  • Płyta czołowa belki i półka słupa według teorii przegubu plastycznego
  • Sworznie dla rozciągania (wraz z siłami kontaktowymi)
  • Sworznie dla ścinania
  • Wprowadzanie siły rozciągającej w środniku słupa i środniku belki
  • Obliczanie wyboczenia dla płyty wachlarzowej
  • Obliczanie ścinania dla płyty wachlarzowej
  • Wprowadzanie siły ściskającej w środniku słupa oraz obliczanie wyboczenia dla płyty środnika
  • W razie potrzeby:
   • Obliczanie usztywnienia poprzecznego
   • Usztywnienie środnika
   • Wzmocnienie środnika słupa
  • Wprowadzanie siły ściskającej w belce poziomej
  • Obliczanie spoin
 4. Wyniki

  Na początku w tabeli wyświetlane są główne obliczenia dla słupa i belki poziomej razem z geometrią połączenia. W dalszych tabelach wynikowych można sprawdzić wszystkie ważne szczegóły obliczeń jak długości linii płynięcia, nośności obciążenia sworzni, naprężeń w sworzniach lub sztywności połączeń. Wszystkie połączenia przedstawiane są w graficznym renderowaniu 3D.

  Wymiary, właściwości materiału oraz spoiny o dużym znaczeniu dla konstrukcji połączenia są natychmiast wyświetlane oraz mogą być włączane do protokołu wydruku. Połączenia można przedstawić graficznie w dodatkowym module RF-/FRAME-JOINT Pro lub bezpośrednio w modelu programu RFEM/RSTAB. Wszystkie grafiki można zintegrować w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukować je bezpośrednio. Już w fazie projektowania dostępna jest bardzo dobra możliwość sprawdzenia graficznego, dzięki przedstawianiu wyników w odpowiedniej skali.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Książka O MES i RFEM

Książka o MES i RFEM

W tej książce dla inżynierów i studentów poznasz podstawy metody elementów skończonych w praktyczny sposób na przykładach obliczonych w programie RFEM.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 3 | Konstrukcje stalowe Zgodnie z DIN EN 1993-1-1

Szkolenie online 25. sierpnia 2021 8:30 - 12:30 CEST

}
RSTAB
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM
RFEM

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB
STAL

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM
EC2 dla RFEM

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM
RF-/JOINTS Steel - Column Base

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB
RSBUCK

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD