RF-/FRAME-JOINT Pro | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Obliczanie połączeń kolankowych, połączeń T, połączeń krzyżowych oraz połączeń zawierających słupy ciągłe z przekrojami w kształcie litery I
 • Import danych geometrycznych i obciążeń z programu RFEM/RSTAB lub ręczne określanie połączeń (na przykład dla ponownych obliczeń bez dostępnego modelu z programu RFEM/RSTAB)
 • Połączenia wyrównane z górną krawędzią lub połączenia z rzędem sworzni na wydłużeniu
 • Obliczanie dodatnich i ujemnych momentów w połączeniach ramy
 • Wiele pochyleń dla belek poziomych w prawym lub lewym kierunku oraz dla ram dachów jedno- i dwuspadowych
 • Uwzględnianie dodatkowych półek w belkach poziomych, na przykład dla przekrojów zwężanych
 • Symetryczne i niesymetryczne połączenia T lub krzyżowe
 • Połączenie po obu stronach z różnymi wysokościami przekrojów po prawo i po lewo
 • Automatyczne sugerowanie układu śrub i wymaganych usztywnień
 • Opcjonalny tryb obliczeniowy z możliwością określania wszystkich odległości pomiędzy sworzniami, spoin oraz grubości blachy
 • Sprawdzanie możliwości ześrubowania z ustawialnymi wymiarami używanych kluczy
 • Klasyfikowanie połączenia według sztywności z obliczaniem wytrzymałości sprężyny połączenia w celu uwzględnienia ich w obliczeniach sił wewnętrznych
 • Sprawdzanie do 45 pojedynczych obliczeń (składników) połączenia
 • Automatyczne określanie głównych sił wewnętrznych dla wszystkich pojedynczych obliczeń
 • Kontrola wyników graficznych połączenia w trybie renderowania z określaniem materiału, grubości blachy, spoin, odległości pomiędzy sworzniami oraz wszystkich wymiarów konstrukcji
 • Zintegrowane i łatwo rozszerzalne ustawienia dla dodatków krajowych według EN 1993-1-8
 • Automatyczne zamienianie sił wewnętrznych z analizy konstrukcji szkieletowej w odpowiednich przekrojach, również w przypadku mimośrodowych połączeń prętów
 • Automatyczne określanie sztywności początkowej Sj,ini połączenia
 • Szczegółowa kontrola wszystkich wymiarów wraz z określaniem granic początkowych (na przykład dla odległości od krawędzi oraz odległości pomiędzy otworami)
 • Opcjonalne wprowadzanie sił ściskających w słupie przy użyciu kontaktu
 • Możliwość aktualizowania wysokości przekroju belki poziomej dla połączeń zwężanych następujące po optymalizacji geometrii połączenia w module

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD