RF-/FRAME-JOINT Pro | Obliczenia

Funkcja produktu

RF-/FRAME-JOINT Pro przeprowadza następujące obliczenia według EN 1993-1-8 lub DIN 18800:

 • Płyta czołowa belki i półka słupa według teorii przegubu plastycznego
 • Sworznie dla rozciągania (wraz z siłami kontaktowymi)
 • Sworznie dla ścinania
 • Wprowadzanie siły rozciągającej w środniku słupa i środniku belki
 • Obliczanie wyboczenia dla płyty wachlarzowej
 • Obliczanie ścinania dla płyty wachlarzowej
 • Wprowadzanie siły ściskającej w środniku słupa oraz obliczanie wyboczenia dla płyty środnika
 • W razie potrzeby:
  • Obliczanie usztywnienia poprzecznego
  • Usztywnienie środnika
  • Wzmocnienie środnika słupa
 • Wprowadzanie siły ściskającej w belce poziomej
 • Obliczanie spoin
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD