Moduł dodatkowy RF-/HSS dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych w stanie granicznym nośności według EN 1993-1-8:2005

RF-/HSS jest dodatkowym modułem służącym do projektowania połączeń przekrojów rurowych lub modyfikowania połączeń już istniejących.

Obliczenia możliwe są dla płaszczyznowych i przestrzennych węzłów kratownicy, zawierających okrągłe, kwadratowe lub prostokątne przekroje rurowe.

RF-/HSS prowadzi obliczenia w stanie granicznym nośności według wymagań zawartych w poniższej normie:

 •  EN 1993‑1‑8:2005 + AC:2009

 1. Funkcje programu

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB oraz automatyczna identyfikacja geometrii i obciążeń od sił wewnętrznych
  • Możliwość ręcznego definiowania połączeń
  • Obszerna biblioteka przekrojów rurowych dla pasów i stężeń:
   • przekroje okrągłe
   • przekroje kwadratowe
   • przekroje prostokątne
  • Dostępne klasy stali: S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 oraz S 460
  • Wybór możliwych typów połączeń według specyfikacji normowych:
   • Połączenie K (przerwa/przekrycie)
   • Połączenie KK (przestrzenne)
   • Połączenie N (przerwa/przekrycie)
   • Połączenie KT (przerwa/przekrycie)
   • Połączenie DK (przerwa/przekrycie)
   • Połączenie T (płaszczyznowe)
   • Połączenie TT (przestrzenne)
   • Połączenie Y (płaszczyznowe)
   • Połączenie X (płaszczyznowe)
   • Połączenie XX (przestrzenne)
  • Wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa według załączników krajowych dla Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji Polski, Słowenii, Szwajcarii oraz Danii
  • Dostosowywanie kątów pomiędzy pasami i stężeniami
  • Opcjonalny obrót pasów o 90° dla prostokątnych przekrojów rurowych
  • Możliwość uwzględniania przerw pomiędzy stężeniami lub ich wzajemnego pokrywania się
  • Opcjonalne uwzględnianie dodatkowych sił węzłowych
  • Analiza połączeń oraz określanie maksymalnego stanu granicznego nośności dla stężeń kratownicy, sił osiowych oraz momentów zginających
 2. Typy połączeń - płaszczyznowe i przestrzenne

  Wprowadzanie danych

  Węzły połączenia można wybierać graficznie w modelu programu RFEM/RSTAB. W tym samym czasie pobierane są odpowiednie dane przekroju i geometrii. Parametry połączeń przekroju rurowego można wybierać ręcznie.

  W razie potrzeby, w module można modyfikować przekroje oraz zmieniać domyślny kąt pomiędzy pasami i stężeniami. Układ geometryczny stężeń ma duże znaczenie dla właściwego wyboru projektowego. W module można zdefiniować przerwy pomiędzy stężeniami lub pokrywające się stężenia.

 3. Obliczenia

  Analiza

  Kontrola poprawności warunków geometrycznych stanowi podstawę pomyślnej analizy. 

  RF-/HSS prowadzi analizę dla następujących typów obliczeń: 

  • Uszkodzenie półki w belce pasa spowodowane siłą normalną
  • Uszkodzenie przez ścięcie prętów pasa spowodowane siłą normalną
  • Uszkodzenie zastrzału spowodowane siłą normalną
  • Przebicie spowodowane siłą normalną
 4. Ocena wyników

  Wyniki

  Wyniki zawierają szczegółowe informacje na temat analizowanych sił wewnętrznych, kryteriów obliczeniowych oraz granic. Niezadowalające wyniki obliczeń są jasno zaznaczone.

  Wszystkie dane początkowe i wyniki są również udokumentowane w ogólnym protokole wydruku programu RFEM/RSTAB. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczne badanie poszczególnych części dużych konstrukcji.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-HSS 5.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • HSS 8.xx

  760,00 USD

 • Kolejna licencja

  342,00 USD

RSTAB
RSTAB 8.xx

Program główny

Program do obliczania konstrukcji szkieletowych

RFEM
RFEM 5.xx

Program główny

Obliczenia konstrukcji MES

RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RSTAB
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów

RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według EC 3

RFEM
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

RSTAB
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według EN 1993-1-8 (EC 3)

RFEM
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów

RFEM
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)