RF-/HSS | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RFEM/RSTAB oraz automatyczna identyfikacja geometrii i obciążeń od sił wewnętrznych
 • Możliwość ręcznego definiowania połączeń
 • Obszerna biblioteka przekrojów rurowych dla pasów i stężeń:
  • przekroje okrągłe
  • przekroje kwadratowe
  • przekroje prostokątne
 • Dostępne klasy stali: S 235, S 275, S 355, S 420, S 450 oraz S 460
 • Wybór możliwych typów połączeń według specyfikacji normowych:
  • Połączenie K (przerwa/przekrycie)
  • Połączenie KK (przestrzenne)
  • Połączenie N (przerwa/przekrycie)
  • Połączenie KT (przerwa/przekrycie)
  • Połączenie DK (przerwa/przekrycie)
  • Połączenie T (płaszczyznowe)
  • Połączenie TT (przestrzenne)
  • Połączenie Y (płaszczyznowe)
  • Połączenie X (płaszczyznowe)
  • Połączenie XX (przestrzenne)
 • Wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa według załączników krajowych dla Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji Polski, Słowenii, Szwajcarii oraz Danii
 • Dostosowywanie kątów pomiędzy pasami i stężeniami
 • Opcjonalny obrót pasów o 90° dla prostokątnych przekrojów rurowych
 • Możliwość uwzględniania przerw pomiędzy stężeniami lub ich wzajemnego pokrywania się
 • Opcjonalne uwzględnianie dodatkowych sił węzłowych
 • Analiza połączeń oraz określanie maksymalnego stanu granicznego nośności dla stężeń kratownicy, sił osiowych oraz momentów zginających

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD