RF-/HSS | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Węzły połączenia można wybierać graficznie w modelu programu RFEM/RSTAB. W tym samym czasie pobierane są odpowiednie dane przekroju i geometrii. Parametry połączeń przekroju rurowego można wybierać ręcznie.

W razie potrzeby, w module można modyfikować przekroje oraz zmieniać domyślny kąt pomiędzy pasami i stężeniami. Układ geometryczny stężeń ma duże znaczenie dla właściwego wyboru projektowego. W module można zdefiniować przerwy pomiędzy stężeniami lub pokrywające się stężenia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-HSS 5.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
760,00 USD