Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Połączenia znormalizowane w konstrukcjach stalowych

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV służy do wymiarowania połączeń przenoszących moment oraz połączeń przegubowych belek dwuteowych dla prętów według niemieckich wytycznych "Normowe połączenia w konstrukcjach stalowych". Nośności obliczeniowe określane są według następujących norm:

 •  DIN EN 1993-1-8: Pełna wersja 2013
Program pozwala obliczać połączenia przenoszące moment przy użyciu płyty czołowej wyrównanej lub wydłużonej, połączenia z wycięciem lub belkowego połączenia przegubowego wykorzystującego płyty czołowe i kątowniki.

Połączenia można efektywnie przedstawiać w trybie renderowania. Program wyświetla wszystkie potrzebne wymiary konstrukcyjne płyt czołowych, kątowników oraz otworów.

 1. Funkcje programu

  • Obliczanie połączeń przenoszących moment oraz przegubowych dla walcowanych przekrojów w kształcie litery I, według Eurokodu 3:
   • Połączenia przegubowe z blachą czołową (typ IH)
   • Połączenia przegubowe spawane (typ PM)
   • Połączenia proste z kątownikami normalnymi lub nierównoramiennymi (typ IW lub IG)
   • Proste połączenia przy użyciu blach czołowych zamontowanych tylko na środniku bądź na środniku i pasach (typ IS)
   • Możliwość łączenia połączeń w wycięciem (IK) z przegubowymi płytami czołowymi (IS) oraz z połączeniami łącznikiem środnikowym (IW)
  • Automatyczne rozmieszczenie śrub dla danego połączenia (dla wszystkich typów)
  • Sprawdzanie wymaganej grubości pręta przenoszącego obciążenie w połączeniach ścinanych
  • Wskazywanie głównego powodu uszkodzenia w połączeniu słupa i belki
  • Podawanie wszystkich wymaganych szczegółów konstrukcyjnych, takich jak urządzenia, układ otworów, potrzebnych wysięgników, ilość śrub, wymiary płyty czołowej oraz spoin
  • Podawanie sztywności S j,ini dla połączeń przenoszących zginanie
  • Dokumentacja dostępnych obciążeń i porównywanie ich z nośnościami
  • Podawanie stopnia wykorzystania dla każdego pojedynczego połączenia
  • Automatyczne określanie głównych sił wewnętrznych dla kilku przypadków obciążeń oraz węzłów połączeniowych
 2. Wprowadzanie danych

  Po uruchomieniu moduł należy wybrać typ połączenia (połączenie przenoszące moment lub przegubowe połączenie belki dwuteowej). Następnie można wybrać poszczególne końce prętów w modelu programu RFEM/RSTAB. RF-/JOINTS Steel-DSTV

  automatycznie rozpoznaje przekrój wraz z odpowiednim materiałem oraz sprawdza, czy połączenie według wytycznych DSTV jest możliwe. Oprócz tego program dopuszcza konstrukcyjnie podobne połączenia w kilku położeniach konstrukcji szkieletowej, nawet jeśli nie jest to wymagane do dokładnego wyznaczenia sił wewnętrznych. W zależności od typu połączenia, można zdefiniować dalsze specyfikacje dla obliczeń.

 3. Obliczenia

  Obszerne wytyczne DSTV znajdują się w specjalnej bazie danych zintegrowanej w module DSTV. Każde połączenie charakteryzowane jest przez unikalny kod alfanumeryczny.

  Uwzględniając odpowiednie definicje typu połączenia DSTV (IH, IW, IS, IG, IK) oraz używany przekrój, można filtrować dostępne połączenia DSTV. Dzięki temu można oceniać stan graniczny nośności dla wybranego połączenia.

 4. Results summary

  Wyniki

  Po zakończeniu obliczeń w programie, moduł DSTV wyświetla wartości projektowe sił wewnętrznych dla poszczególnych przypadków obciążeń. Projektowanie polega na porównywaniu obciążeń z wytrzymałościami oraz na określaniu stopni wykorzystania.

  Wszystkie szczegóły związane z połączeniem są przejrzyście ułożone w tabelach. Protokół wydruku dla konstrukcji programu RFEM/RSTAB zawiera również projekt połączenia modułu DSTV. W zależności od tematu, protokół tabelaryczny może być poparty dodatkowymi grafikami na marginesie. Renderowane widoki wraz ze wszystkimi wymiarami można wydrukować jako szkic dla inżyniera projektanta.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
670,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej