Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • steel-structure

Połączenia znormalizowane w konstrukcjach stalowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV służy do wymiarowania połączeń przenoszących moment oraz połączeń przegubowych belek dwuteowych dla prętów według niemieckich wytycznych "Normowe połączenia w konstrukcjach stalowych". Nośności obliczeniowe określane są według następujących norm:

 •  DIN EN 1993-1-8: Pełna wersja 2013 i uzupełnienie 2018
Program pozwala obliczać połączenia przenoszące moment przy użyciu płyty czołowej wyrównanej lub wydłużonej, połączenia z wycięciem lub belkowego połączenia przegubowego wykorzystującego płyty czołowe i kątowniki.

Połączenia można efektywnie przedstawiać w trybie renderowania. Program wyświetla wszystkie potrzebne wymiary konstrukcyjne płyt czołowych, kątowników oraz otworów.

 1. Funkcje

  • Obliczanie połączeń przenoszących moment oraz przegubowych dla walcowanych przekrojów w kształcie litery I, według Eurokodu 3:
   • Połączenia przegubowe z blachą czołową (typ IH)
   • Połączenia przegubowe spawane (typ PM)
   • Połączenia proste z kątownikami normalnymi lub nierównoramiennymi (typ IW lub IG)
   • Proste połączenia przy użyciu blach czołowych zamontowanych tylko na środniku bądź na środniku i pasach (typ IS)
   • Możliwość łączenia połączeń w wycięciem (IK) z przegubowymi płytami czołowymi (IS) oraz z połączeniami łącznikiem środnikowym (IW)
  • Automatyczne rozmieszczenie śrub dla danego połączenia (dla wszystkich typów)
  • Sprawdzanie wymaganej grubości pręta przenoszącego obciążenie w połączeniach ścinanych
  • Podawanie wszystkich wymaganych szczegółów konstrukcyjnych, takich jak urządzenia, układ otworów, potrzebnych wysięgników, ilość śrub, wymiary płyty czołowej oraz spoin
  • Podawanie sztywności S j,ini dla połączeń przenoszących zginanie
  • Dokumentacja dostępnych obciążeń i porównywanie ich z nośnościami
  • Podawanie stopnia wykorzystania dla każdego pojedynczego połączenia
  • Automatyczne określanie głównych sił wewnętrznych dla kilku przypadków obciążeń oraz węzłów połączeniowych
 2. Wprowadzanie danych

  Po otwarciu modułu dodatkowego należy wybrać typ złącza (połączenie momentowe lub połączenie dwuteowe). Poszczególne węzły można wybrać graficznie w modelu RFEM/RSTAB.

  Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV automatycznie rozpoznaje przekrój wraz z odpowiednim materiałem i sprawdza, czy możliwe jest wykonanie połączenia zgodnie z wytycznymi DSTV. Ponadto można modelować i projektować podobne konstrukcyjnie połączenia w kilku miejscach w konstrukcji belki.

 3. Obliczenia

  Obszerne wytyczne DSTV znajdują się w specjalnej bazie danych zintegrowanej w module DSTV. Każde połączenie charakteryzowane jest przez unikalny kod alfanumeryczny.

  Uwzględniając odpowiednie definicje typu połączenia DSTV (IH, IW, IS, IG, IK) oraz używany przekrój, można filtrować dostępne połączenia DSTV. Dzięki temu można oceniać stan graniczny nośności dla wybranego połączenia.

 4. Results summary

  Wyniki

  Po obliczeniach wszystkie wyniki są wyświetlane w przejrzystych oknach modułów, na przykład według przypadku obciążenia lub według węzła. Obowiązujące siły wewnętrzne są porównywane z wartościami granicznymi wymienionymi w wytycznych DSTV.

  Połączenia można wizualizować graficznie w module dodatkowym lub w programie RFEM/RSTAB. Oprócz danych wejściowych i wynikowych w tabelach wraz ze szczegółami projektu istnieje możliwość dodania dowolnej grafiki do protokołu wydruku. W ten sposób można zagwarantować zrozumiałą i dobrze zorganizowaną dokumentację.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zaprojektowane w programie Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
670,00 USD

Cena obowiązuje w #KRAJ#.

KB 000501 | Przerwane spoiny

KB 000501 | Przerwane spoiny

Długość 0:43 Min.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
670,00 USD