RF-/JOINTS Steel - DSTV | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Obliczanie połączeń przenoszących moment oraz przegubowych dla walcowanych przekrojów w kształcie litery I, według Eurokodu 3:
  • Połączenia przegubowe z blachą czołową (typ IH)
  • Połączenia przegubowe spawane (typ PM)
  • Połączenia proste z kątownikami normalnymi lub nierównoramiennymi (typ IW lub IG)
  • Proste połączenia przy użyciu blach czołowych zamontowanych tylko na środniku bądź na środniku i pasach (typ IS)
  • Możliwość łączenia połączeń w wycięciem (IK) z przegubowymi płytami czołowymi (IS) oraz z połączeniami łącznikiem środnikowym (IW)
 • Automatyczne rozmieszczenie śrub dla danego połączenia (dla wszystkich typów)
 • Sprawdzanie wymaganej grubości pręta przenoszącego obciążenie w połączeniach ścinanych
 • Wskazywanie głównego powodu uszkodzenia w połączeniu słupa i belki
 • Podawanie wszystkich wymaganych szczegółów konstrukcyjnych, takich jak urządzenia, układ otworów, potrzebnych wysięgników, ilość śrub, wymiary płyty czołowej oraz spoin
 • Podawanie sztywności S j,ini dla połączeń przenoszących zginanie
 • Dokumentacja dostępnych obciążeń i porównywanie ich z nośnościami
 • Podawanie stopnia wykorzystania dla każdego pojedynczego połączenia
 • Automatyczne określanie głównych sił wewnętrznych dla kilku przypadków obciążeń oraz węzłów połączeniowych

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD