RF-/JOINTS Steel - DSTV | Wyniki

Funkcja produktu

Po zakończeniu obliczeń w programie, moduł DSTV wyświetla wartości projektowe sił wewnętrznych dla poszczególnych przypadków obciążeń. Projektowanie polega na porównywaniu obciążeń z wytrzymałościami oraz na określaniu stopni wykorzystania.

Wszystkie szczegóły związane z połączeniem są przejrzyście ułożone w tabelach. Protokół wydruku dla konstrukcji programu RFEM/RSTAB zawiera również projekt połączenia modułu DSTV. W zależności od tematu, protokół tabelaryczny może być poparty dodatkowymi grafikami na marginesie. Renderowane widoki wraz ze wszystkimi wymiarami można wydrukować jako szkic dla inżyniera projektanta.

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD