RF-/JOINTS Steel - DSTV | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Po uruchomieniu moduł należy wybrać typ połączenia (połączenie przenoszące moment lub przegubowe połączenie belki dwuteowej). Następnie można wybrać poszczególne końce prętów w modelu programu RFEM/RSTAB. RF-/JOINTS Steel-DSTV

automatycznie rozpoznaje przekrój wraz z odpowiednim materiałem oraz sprawdza, czy połączenie według wytycznych DSTV jest możliwe. Oprócz tego program dopuszcza konstrukcyjnie podobne połączenia w kilku położeniach konstrukcji szkieletowej, nawet jeśli nie jest to wymagane do dokładnego wyznaczenia sił wewnętrznych. W zależności od typu połączenia, można zdefiniować dalsze specyfikacje dla obliczeń.

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

Cena pierwszej licencji
670,00 USD