SHAPE-THIN - Charakterystyki przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Dowolne otwarte i zamknięte przekroje cienkościenne

 • SHAPE -THIN program

Charakterystyki i naprężenia przekrojów cienkościennych i profili zimnogiętych

Więcej informacji

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Samodzielny program, który określa charakterystyki przekrojów cienkościennych o dowolnym kształcie i profili zimnogiętych oraz analizuje ich naprężenia w stanie sprężystym i plastycznym.

W przypadku SHAPE-THIN istnieje możliwość połączenia z RFEM i RSTAB: Przekroje SHAPE-THIN są również dostępne w bibliotece programu MES lub w programie do wymiarowania konstrukcji szkieletowych; siły wewnętrzne z programów RFEM i RSTAB można natomiast importować i obliczać w programie SHAPE-THIN.

Dane można wprowadzać graficznie, w tabelach lub importując plik DXF.

1

Funkcje

 • Modelowanie przekroju za pomocą elementów, profili, łuków i elementów punktowych
 • Biblioteka właściwości materiałów, granic plastyczności i naprężeń granicznych, którą użytkownik może rozbudowywać
 • Właściwości przekrojów otwartych, zamkniętych i niepołączonych
 • Efektywne właściwości przekrojów wykonanych z różnych materiałów
 • Określanie naprężeń w spoinach pachwinowych
 • Analiza naprężeń wraz z obliczaniem skręcania swobodnego i skrępowanego
 • Sprawdzanie stosunków (c/t)
 • Przekroje efektywne według
  • EN 1993-1-5 (w tym płyty usztywnione zgodnie z rozdziałem 4.5)
  • European Union EN 1993-1-3
  • European Union EN 1999-1-1
  • Germany DIN 18800-2
 • Klasyfikacja według
  • European Union EN 1993-1-1
  • European Union EN 1999-1-1
 • Interfejs z MS Excel służący do importu i eksportu tabel
 • Raport
2

Charakterystyki przekroju i naprężenia

SHAPE-THIN określa charakterystyki przekroju i naprężenia dla przekrojów otwartych, zamkniętych, połączonych i niepołączonych.

 • parametry przekroju
  • Pole przekroju A
  • Pole ścinane Ay, Az, Au i Av
  • Położenie środka ciężkości yS, zS
  • momenty pola 2 stopnie Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Promienie bezwładności iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Nachylenie osi głównych α
  • Ciężar przekroju G
  • Średnica przekroju U
  • momenty bezwładności przy skręcaniu stopnieIT , IT , IT,St.Venant, IT,Bredt, IT,s
  • Położenie środka ścinania yM, zM
  • Stałe deplanacji Iω,S, Iω,M or Iω,D dla utwierdzenia bocznego
  • Max/min moduły przekroju Sy, Sz, Su, Sv, Sω,M z położeniami
  • Promienie przekroju ru, rv, rM,u, rM,v
  • Współczynnik redukcyjny λM
 • Plastyczne charakterystyki przekroju

 • Siła osiowa Npl,d
 • Siły tnące Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Momenty zginające Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Moduły przekroju Zy, Zz, Zu, Zv
 • Pola ścinania Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Położenie osi powierzchni fu, fv,
 • Wyświetlanie elipsy bezwładności
 • Momenty statyczne
  • Momenty statyczne pola Qu, Qv, Qy, Qz z położeniem maksimum i określeniem przebiegu ścinania
  • Współrzędne wycinkowe ωM
  • momenty bezwładności (wycinkowe powierzchnie) Sω,M
  • Pola komórek Am zamkniętych przekrojów
 • Naprężenie
  • Naprężenia normalne σx wywołane siłą osiową, momentem zginającym i bimomentem deplanacji
  • Naprężenia styczne τ od sił tnących oraz pierwotnych i drugorzędnych momentów skręcających
  • Naprężenia zastępcze σv ze współczynnikiem dla naprężeń ścinających, który można dostosować do własnych potrzeb
  • Stopnie wykorzystania odniesione do naprężeń granicznych
  • Naprężenia dla krawędzi lub osi elementu
  • Naprężenia w spoinach pachwinowych
 • Profile systemu usztywnienia
  • Charakterystyki przekrojów niepołączonych (rdzeń budynku wysokościowego, przekroje złożone)
  • Siły tnące wywołane zginaniem i skręcaniem
 • Analiza w stanie plastycznym
  • Obliczanie nośności plastycznej z określeniem współczynnika zwiększającego αpl
  • Sprawdzenie stosunków c/t według metody el-el, el-pl lub pl-pl wg DIN 18800
 • 3

  Profile formowane na zimno

  SHAPE-THIN określa przekroje efektywne zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5 dla profili formowanych na zimno. Opcjonalnie można sprawdzić warunki geometryczne pod kątem możliwości zastosowania normy określonej w EN 1993-1-3, sekcja 5.2.

  Efekty miejscowego wyboczenia płyty są uwzględniane zgodnie z metodą zmniejszonej szerokości, a ewentualne wyboczenie usztywnień (niestateczność) jest uwzględniane w przypadku przekrojów usztywnionych zgodnie z EN 1993-1-3, rozdział 5.5.

  W celu zoptymalizowania przekroju efektywnego, opcjonalnie można przeprowadzić obliczenia iteracyjne.

  Przekroje efektywne można wyświetlić w postaci graficznej.

  Więcej informacji na temat wymiarowania przekrojów zimnogiętych w modułach SHAPE-THIN i RF-/STEEL znajduje się w artykule technicznym "Wymiarowanie przekrojów ceowych cienkościennych według EN 1993-1-3":

  4

  Wprowadzanie danych

  SHAPE-THIN posiada obszerną bibliotekę przekrojów walcowanych i parametryzowanych. Mogą one być łączone lub uzupełniane o nowe elementy. Istnieje możliwość modelowania przekroju składającego się z różnych materiałów.

  Narzędzia i funkcje graficzne umożliwiają modelowanie złożonych kształtów przekrojów w sposób typowy dla programów CAD. W oknie graficznym można wprowadzić elementy punktowe, spoiny pachwinowe, łuki, sparametryzowane przekroje prostokątne i okrągłe, elipsy, łuki eliptyczne, parabolę, hiperbolę, splajn i NURBS. Alternatywnie można zaimportować plik DXF, który stanowi podstawę do dalszego modelowania. Podczas modelowania można użyć także linii pomocniczych.

  Ponadto, sparametryzowane wprowadzanie danych umożliwia wprowadzanie danych modelu i obciążeń w określony sposób, tak aby były one zależne od określonych zmiennych.

  Elementy można graficznie podzielić lub przydzielić do innych obiektów. SHAPE-THIN automatycznie dzieli elementy i zapewnia nieprzerwany przepływ ścinający poprzez wprowadzenie elementów zerowych. W przypadku elementów zerowych można zdefiniować określoną grubość, aby kontrolować przenoszenie ścinania.

  5

  Obliczenia

  SHAPE-THIN określa wszystkie odpowiednie charakterystyki przekroju, wraz z plastycznymi siłami granicznymi i momentami. Nakładające się powierzchnie są uwzględniane w sposób realistyczny. Dla przekrojów utworzonych z różnych materiałów, SHAPE-THIN określa idealne charakterystyki przekroju w odniesieniu do materiału referencyjnego.

  Oprócz analizy naprężeń w stanie sprężystym, można prowadzić również obliczenia w stanie plastycznym, zawierające interakcję sił wewnętrznych dla różnorodnych kształtów przekroju. Obliczenia interakcji plastycznej prowadzane są według metody Simplex. Podczas analizy naprężeń można wybrać różne teorie (Tresca lub von Mises).

  SHAPE-THIN przeprowadza klasyfikację przekroju zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1999-1-1. W przypadku przekrojów stalowych o przekroju 4, program określa szerokości efektywne dla płyt usztywnionych lub nieusztywnionych, zgodnie z EN 1993-1-1 i EN 1993-1-5. W przypadku przekrojów aluminiowych o przekroju klasy 4, program oblicza grubości efektywne zgodnie z EN 1999-1-1.

  Opcjonalnie SHAPE-THIN sprawdza wartości graniczne c/t zgodnie z metodami obliczeniowymi el-el, el-pl lub pl-pl zgodnie z DIN 18800. Przekrój jest klasyfikowany według danej kombinacji sił wewnętrznych.

  6

  Wyniki

  Wszystkie wyniki mogą być wyświetlane i analizowane w postaci numerycznej i graficznej. W przypadku wizualizacji wyników, narzędzia wyboru pozwalają na ich szczegółową ocenę.

  Protokół wydruku jest zgodny z wysokimi normami RFEM8/co-to jest -rstab RSTAB. Modyfikacje przekroju aktualizowane są automatycznie.

  Kontakt

  Skontaktuj się z firmą Dlubal

  Masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady w sprawie wyboru produktów do swoich projektów? Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia strony FAQ.

  +48 (32) 782 46 26

  +48 730 358 225

  [email protected]

  Projekty klientów

  Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.


  Cena

  Cena
  1 450,00 EUR

  Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.

  RFEM 5
  RF-PLATE-BUCKLING

  Moduł dodatkowy

  Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

  Cena pierwszej licencji
  1 200,00 EUR
  RSTAB 8
  STEEL Warping Torsion

  Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

  Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

  Cena pierwszej licencji
  950,00 EUR
  PLATE-BUCKLING 8
  Pojedynczy program FEED BUCKLING

  Program samodzielny

  Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

  Cena pierwszej licencji
  1 200,00 EUR
  PLATE-BUCKLING 8
  RF-PLATE-BUCKLING (en)

  Moduł dodatkowy

  Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

  Cena pierwszej licencji
  1 200,00 EUR
  RFEM 5
  RF-STEEL Warping Torsion

  Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

  Analiza wyboczenia giętno-skrętnego zgodnie z teorią drugiego rzędu oraz z uwzględnieniem 7 stopni swobody

  Cena pierwszej licencji
  1 100,00 EUR
  RFEM 5
  RF-STEEL EC3

  Moduł dodatkowy

  Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

  Cena pierwszej licencji
  1 850,00 EUR
  RFEM 5
  RF-ALUMINUM ADM

  Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

  Wymiarowanie przekrojów formowanych na zimno zgodnie z EN 1993-1-3

  Cena pierwszej licencji
  1 450,00 EUR
  RSTAB 8
  STEEL EC3 (en)

  Moduł dodatkowy

  Wymiarowanie prętów stalowych i zbiorów prętów według Eurokodu 3

  Cena pierwszej licencji
  1 650,00 EUR
  RSTAB 8
  RF-ALUMINUM ADM

  Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3

  Design of cold-formed cross-sections according to EN 1993-1-3

  Cena pierwszej licencji
  1 250,00 EUR