Dodatkowe analizy

Rozszerzenia do dodatkowych analiz

  • Program do analizy statyczno -wytrzymałościowej MES RFEM
  • EC 8
  • Stalowa konstrukcja membranowa

Nieliniowe zachowanie materiału RFEM 6

Rozszerzenie Nieliniowe zachowanie materiału umożliwia uwzględnienie nieliniowości materiałowych w programie RFEM (np. model materiałowy izotropowo plastyczny, ortotropowo plastyczny, izotropowy z uszkodzeniem).

Stateczność konstrukcji | RFEM 6 / RSTAB 9

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji analizuje stateczność konstrukcji. Określa współczynniki obciążenia krytycznego i odpowiednie postacie wyboczeniowe.

Analiza etapów budowy (CSA) RFEM 6

Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) w programie RFEM można uwzględnić proces budowy konstrukcji (prętowych, powierzchniowych i bryłowych).

Pominięcie wpływu procesu konstrukcyjnego może prowadzić do błędów w obliczeniach ogólnych modeli. Dzięki rozszerzeniu Analiza etapów budowy (CSA) można analizować takie wpływy i uwzględniać je aż do momentu wymiarowania konstrukcji.

Analiza historii czasowej (TDA) | RFEM 6

Dzięki rozszerzeniu Analiza historii czasowej (TDA) można uwzględnić zmienne w czasie zachowanie materiału w przypadku prętów. Długotrwałe efekty, takie jak pełzanie, skurcz i starzenie, mogą wpływać na rozkład sił wewnętrznych, w zależności od konstrukcji.

Form-Finding dla programu RFEM 6

Rozszerzenie Form-Finding znajduje optymalny kształt prętów poddanych działaniu sił osiowych i modeli powierzchniowych obciążonych rozciąganiem. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) umożliwia uwzględnienie deplanacji przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas wymiarowania prętów w programie RFEM i RSTAB.

Analiza geotechniczna RFEM 6

W programie RFEM rozszerzenie Analiza geotechniczna wykorzystuje właściwości próbek gruntu do określenia bryły gruntu przeznaczonej do analizy. Realistyczne określenie warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej budynków.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.