Dodatkowe analizy

Rozszerzenia do dodatkowych analiz

  • Program do analizy statyczno -wytrzymałościowej MES RFEM
  • EC 8
  • Stalowa konstrukcja membranowa

Nieliniowe zachowanie materiału RFEM 6

Rozszerzenie Nieliniowe zachowanie materiału dla programu RFEM 6 umożliwia uwzględnienie nieliniowego zachowania materiału w programie RFEM (np. izotropowe zachowanie plastyczne, ortotropowe plastyczne, izotropowe uszkodzenie).

Stateczność konstrukcji | RFEM 6 / RSTAB 9

Rozszerzenie Stateczność konstrukcji umożliwia przeprowadzanie badań stateczności. Określa współczynniki obciążenia krytycznego i związane z nimi parametry stateczności, co znacznie ułatwia pracę w tym obszarze.

Analiza etapów budowy (CSA) RFEM 6

Czy słyszałeś o dodatku Analiza etapów budowy (CSA) ? W programie RFEM umożliwia uwzględnienie procesu konstrukcyjnego (konstrukcje prętowe, powierzchniowe i objętościowe).

W przypadku pominięcia wpływu procesu konstrukcyjnego mogą wystąpić błędy w obliczeniach ogólnych modeli. Problemu tego można uniknąć dzięki dodatkowej analizie etapów budowy (CSA). Wpływy te można bez większego wysiłku przeanalizować i uwzględnić już przy projektowaniu konstrukcji.

Analiza historii czasowej (TDA) | RFEM 6

Upływ czasu niszczy każdy budynek i często jest trudny do oszacowania. Rozszerzenie Analiza zależna od czasu (TDA) umożliwia uwzględnienie w programie RFEM zachowania materiału prętów w zależności od czasu. Długotrwałe efekty, takie jak pełzanie, skurcz i starzenie, mogą wpływać na rozkład sił wewnętrznych, w zależności od konstrukcji. Dzięki temu rozszerzeniu można uwzględnić takie efekty.

Form-Finding dla programu RFEM 6

Czy odnajdywanie kształtów coś dla Ciebie znaczy? Jeśli'jest to ważna część Twojej pracy,'znajdujesz się we właściwym miejscu. Rozszerzenie Form-Finding umożliwia wyszukiwanie optymalnego kształtu prętów poddanych siłom osiowym oraz modeli powierzchni poddanych rozciąganiu. Kształt jest określany na podstawie równowagi między siłą osiową pręta lub naprężeniem membranowym a istniejącymi warunkami brzegowymi.

Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Rozszerzenie Skręcanie skrępowane (7 stopni swobody) rozszerza opcje w programach RFEM i RSTAB. Umożliwia uwzględnienie spaczenia przekroju jako dodatkowego stopnia swobody podczas obliczania prętów.

Analiza geotechniczna RFEM 6

Rozszerzenie Analiza geotechniczna jest przydatnym dodatkiem podczas pracy nad projektem. W programie RFEM właściwości z próbek gruntu są wykorzystywane do określenia bryły gruntu do analizy. Ma to szczególne znaczenie dla Twojego projektu. Dzieje się tak, ponieważ realistyczny zapis warunków gruntowych znacząco wpływa na jakość analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.