Časově závislá analýza (TDA) pro RFEM 6

Popis produktu

  • Přídavný modul kategorie "Jiné"

Zohlednění časově závislého chování materiálu

Přednastavená nabídka odkazů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Jistě to už víte: Čas je ve stavebnictví důležitým faktorem - nejen během samotné stavby. Působení času byste neměli zanedbávat, a to ani poté, co je váš projekt dokončen. S addonem Časově závislá analýza (TDA) můžete v programu RFEM zohlednit pro pruty časově závislé chování materiálu. Dlouhodobé účinky, jako je dotvarování, smršťování a stárnutí, mohou v konstrukci ovlivnit průběh vnitřních sil. Jako statik byste na to měli být připraveni.


1

Funkce

Aktivovali jste addon Časově závislá analýza (TDA)? Velmi pěkné, nyní můžete k zatěžovacím stavům přidat časové údaje. Pokud zadáte začátek a konec zatížení, zohlední se vliv dotvarování na konci zatížení. Program vám umožňuje zmapovat účinky dotvarování pro železobetonové konstrukce.

Výpočet se provádí nelineárně podle reologického modelu (Kelvinův a Maxwellův model).

Byl výpočet úspěšný? Nyní můžete vypočítané vnitřní síly zobrazit v tabulkách i graficky a zohlednit při posouzení.

2

Zobrazení výsledků

U každého zatěžovacího stavu lze zobrazit deformace v koncovém čase.

Výsledky se pro vás zdokumentují také v tiskovém protokolu programu RFEM 6 a RSTAB 9. Pro jednotlivá posouzení lze přitom cíleně zvolit obsah protokolu a požadovaný rozsah výstupu.

Cena

Cena
1 150,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RFEM 6
Budova z křížem lepeného dřeva (CLT)

Posouzení

Addon Vícevrstvé plochy umožňuje uživateli zadávat vícevrstvé skladby ploch. Výpočet lze provést se zohledněním smykového spřažení nebo bez něj.

Cena za první licenci
1 250,00 EUR